Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
EN facebook instagram youtube
logo
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

2. soutěžní přehlídka mladých dirigentů


Karlovarský symfonický orchestr vás srdečně zve na 2. soutěžní přehlídku mladých dirigentů

KDE: Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary

KDY: 8. - 10. ledna 2024

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

I. kategorie
do této kategorie přehlídky se mohou přihlásit čeští studenti studující na českých ale i zahraničních školách

II. kategorie
nová kategorie pro mladé české dirigenty do 35 let

CO MŮŽETE V SOUTĚŽI ZÍSKAT?

Ceny budou celkem tři a budou rozděleny podle soutěžních kategorií:

HLAVNÍ CENA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Cena pro vítěze II. kategorie
Honorovaný abonentní koncert v sezóně 2024-25 s vlastním výběrem repertoáru (s přihlédnutím k dramaturgii minulých i plánovaných sezón a dostupnému instrumentálnímu obsazení KSO) + ubytování v jednom z prestižních hotelů Karlových Varů + asistenci šéfdirigenta KSO při přípravě koncertu (Ondřej Vrabec díky více než čtvrtstoletí praxe na pozici sólohornisty České filharmonie i dalších světových orchestrů a podobně dlouhou dobu trvající dirigentské dráze může nabídnout cenný pohled „zevnitř“ i „vně“ orchestru) + perspektivu další spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem v budoucnu

Dvě identické ceny pro vítěze I. kategorie
Honorovaný blok letních kolonádních koncertů v roce 2024 + odbornou konzultaci šéfdirigenta KSO Ondřeje Vrabce (například v podobě rozboru videonahrávky některého uchazečova vystoupení) + perspektivu další spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem v budoucnu.

Všichni účastníci pak získají cennou zkušenost z „ostrého“ provozu a v případě zájmu i užitečnou zpětnou vazbu od hodnotitelů přehlídky.


 Sezdá-li porota, že některý umělecký výkon v první soutěžní kategorii výrazně převýšil úroveň výkonů v druhé kategorii, může ve výjimečném případě být hlavní cena udělena v první kategorii.

Výkony kandidátů budou hodnotit všichni přítomní členové KSO, šéfdirigent a ředitelka KSO

Organizátoři si vyhrazují právo neudělit žádnou z cen, popřípadě jejich náplň upravit


CO MUSÍTE PRO SVOU ÚČAST V PŘEHLÍDCE UDĚLAT?
1. Vybrat si do jaké kategorie se přihlásit: Protože jsme si vědomi skutečností, že i mezi dosud studujícími mladými dirigenty se může nalézat kandidát, jehož umělecký výkon snese plné srovnání s výstupy zkušenějších kolegů v druhé soutěžní kategorii, otevíráme možnost přihlásit se do druhé kategorie a bojovat o hlavní cenu komukoli, kdo se na takovou konfrontaci cítí. Není ovšem možné soutěžit v obou kategoriích současně.

2. Vybrat si ze seznamu skladeb dle vlastní preference s výběrem konkrétního úseku na kterém chcete s orchestrem pracovat. Je možné si vybrat i druhou volitelnou skladbu.

 SEZNAM SKLADEB pro I. kategorii:

G. Rossini – Předehra „Straka zlodějka“
J. Sibelius - Finlandia
R. Schumann – Symfonie č. 2
P. I. Čajkovskij – Symfonie č. 3
V. Kallinikov – Symfonie č. 1

 

SEZNAM SKLADEB pro II. kategorii:

J. Brahms - Tragická předehra
Z. Kodály – Galántai tancók
G. Mahler - Adagietto z 5. Symfonie
C. Debussy – Faunovo odpoledne
A. Dvořák – Scherzo capriccioso
A. Dvořák – Symfonické variace

Uvedený list skladeb záměrně akcentuje orchestrem méně často hraný repertoár, který nadto nebude předem předzkoušen. V soutěži díky tomu nebude hrát žádnou roli „baletní kreativita“ před „samohrajícím“ tělesem (což bývá smutnou praxí mnohých dnešních dirigentských soutěží), nýbrž se kandidát ocitne v reálné situaci běžného koncertního provozu a dostane prostor prokázat skutečné manuální, umělecké i psychologické dovednosti při nastudování díla.

3. Zaslat přihlášku formou emailu na produkce1@kso.cz do 15. 12. 2023

  • do předmětu prosím napsat: 2. dirigentská soutěž - vaše příjmení
  • vybranou kategorii ve které bude soutěžit
  • vybranou hlavní a náhradní skladbu s kontrétním úsekem, popř. větou
  • vaše jméno a telefonní kontakt

V případě velkého zájmu a naplnění kapacity je možné že budeme nuceni uzávěrku posunout

4. Zaplatit administrativní poplatek 700Kč.
Informace k platbě budou zaslány přijatým kandidátům

5. V daný den dorazit do Karlových Varů (Lázně III, Mlýnské náměstí 5)

Krátce po uzávěrce přihlášek bude vyhotoven harmonogram soutěže, podle něhož se následně dostavíte do Karlových Varů k orchestru, který již na vás bude s potěšením a zvědavostí čekat. Výsledky soutěže budou kandidátům zaslány mailem a budou též prezentovány na webových stránkách a facebooku Karlovarského symfonického orchestru.