Martin Lebel

Čestný šéfdirigent KSO

Image

Absolvent Národní konzervatoře v Paříži v oborech kompozice a dirigování byl šéfdirigentem KSO v letech 2011 - 2015. V září 2013 byl jmenován hudebním ředitelem Filharmonického orchestru v Montevideu. Martin Lebel byl prvním francouzským dirigentem, který v roce 2003 získal první cenu v dirigování na mezinárodní Prokofjevově soutěži v Petrohradu. Po tomto úspěchu byl opakovaně pozván, aby řídil při různých příležitostech Petrohradský symfonický orchestr.

Od roku 2003 dirigoval mnoho francouzských i zahraničních orchestrů v Evropě, Jižní Americe, a v České republice pak vedle Karlovarského symfonického orchestru spolupracoval například s Pražským filharmonickým orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice či se zlínskou Filhamonií Bohuslava Martinů. Pravidelně vede mistrovské kurzy na Pařížské konzervatoři a trvale řídí L´Orchestre de Bretagne. Je všeobecně respektovaným dirigentem jak v rámci Francie, tak mimo ni.

Ovládá rozsáhlý symfonický reperetoár, velké zkušenosti má rovněž jako operní dirigent. Má zásadní podíl na proměně Karlovarského symfonického orchestru v moderní a respektované těleso, které získává značnou pozornost a renomé. Jako významný představitel evropské a světové kultury s mimořádnými zásluhami o mezinárodní věhlas města Karlovy Vary byl v roce 2014 oceněn udělením Čestného občanství města Karlovy Vary.