ĆTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

SEDLAC_M
Kategorie:
Mimořádné koncerty
Datum:
2022-01-18 19:00 - 20:00
Místo konání:
CHEB - MUZEUM

KOMORNÍ KONCERT POD VEDENÍM KONCERTNÍHO MISTRA JAKUBA SEDLÁČKA

ANTONIO VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB

 

Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho je přelomovým cyklem, který přinesl zcela novou koncepci: popis a vyprávění děje skrze abstraktní jazyk instrumentální hudby. Ta zvukomalebně vykresluje bublající potoky, zpívající ptáky, pastýře a jeho štěkajícího psa, bzučící mouchy, bouři nebo zamrzlou krajinu. Program Čtvera ročních dob je unikátně popsán v připojených sonetech od neznámého autora, není však vyloučeno, že autorem básní byl sám Vivaldi. 

Vivaldiho slavné dílo bude doplněno o recitaci chebské herečky Vladimíry Vítové - ke každému koncertu ze Čtvera ročních období je připojen "vysvětlující sonet", který popisuje, co která pasáž hudebně znázorňuje. 

 
 

Seznam termínů

  • 2022-01-18 19:00 - 20:00