Mimořádné koncerty

Koncerty

Dvořákův karlovarský podzim - Dvořák

Friday, 25. September 2020
18:00

Galerie umění Karlovy Vary

Mimořádné koncerty

 

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM (M1)

NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE Z DÍLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

Jakobín (My cizinou jsme bloudili)

Slovanský tanec č. 2 e moll op. 46

Biblické písně op. 99

Symfonie č. 9 e moll op 95 "Z Nového světa"

V národním tónu op. 73

Slovanský tanec č. 2 e moll op. 72

Rusalka (árie Rusalky)

Moravské dvojzpěvy op. 32

Slovanský tanec č. 1 C dur op. 46

Cigánské melodie op. 55

Trio di Praga:

Jana Ryklová – soprán

Alexander Shonert – housle

Natalia Shonert – klavír

Back