Aktuální koncerty

Previous month Previous day Next day Next month
Search

Koncerty

VIVALDI * BARTHOLDY

Thursday, 30. January 2020
19:30

Lázně III

 

 

Tomáš Strašil  violoncello (B4)

Rezervovat vstupenky

ANTONIO VIVALDI: L´Olimpiada, předehra

ANTONIO VIVALDI: Concerto pro violoncello a moll RV 418

ANTONIO VIVALDI: Concerto pro violoncello c moll RV 401

ANTONIO VIVALDI: Concerto pro dvě violoncella g moll RV 531

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Smyčcový oktet

Martin Ondráček – violoncello

Tomáš Strašil – violoncello

Michaela Káčerková - cembalo

Jakub Sedláček – umělecký vedoucí, housle

Základní koncepcí komorního koncertu je setkání žáka a jeho profesora, konkrétně koncertního mistra violoncell KSO Martina Ondráčka a violoncellisty Tomáše Strašila, Ondráčkova pedagoga. Uměleckým vedoucím je koncertní mistr KSO, houslista Jakub Sedláček.

Koncert uvede předehra k opeře L'Olimpiade skladatele a houslového virtuosa Antonia Vivaldiho (1678 – 1741). Poté se Tomáš Strašil představí v Koncertu pro violoncello a moll, Martin Ondráček v Koncertu pro violoncello c moll a společně pak provedou Koncert pro dvě violoncella g moll. Vivaldi napsal mimo jiné více než pět set instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, jen pro sólové violoncello s doprovodem smyčců jich katalog jeho tvorby obsahuje na padesát.

Ve Vivaldiho skladbách doprovodí orchestr varhanice Michaela Káčerková na cembalo.

Na závěr koncertu zazní Smyčcový oktet Es dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 - 1847). Své pravděpodobně nejslavnější komorní dílo napsal ve svých šestnácti letech. Skladba je někdy provedena místo osmi hráčů plnými smyčcovými sekcemi. V této podobě zazní i na koncertě.

Tomáš Strašil vystudoval pražskou konzervatoř a následně AMU, zúčastnil se řady mistrovských kurzů a je držitelem řady ocenění z různých soutěží. V letech 1994–2000 působil jako koncertní mistr v Sukově komorním orchestru. Tomáš Strašil spolupracuje s mnoha orchestry u nás i v zahraničí. V letech 1994–2001 pedagogicky působil na Konzervatoři v Teplicích a od roku 2000 vyučuje na konzervatoři v Praze. Angažuje se v oblasti staré hudby. V roce 2002 založil komorní orchestr Camerata Bohemica, ve kterém působí jako umělecký vedoucí a sólista. Je členem Tria Bergerettes a zakládajícím členem Kubelíkova kvarteta. V roce 2001 se stal členem komorního uskupení Mladota ensemble. Jako lektor se pravidelně účastní domácích i mezinárodních kurzů a zasedá v porotách mezinárodních soutěží.

Je častým hostem nahrávacích studií, např. pro Český rozhlas nahrál skladby Antonína Dvořáka, Niccoly Paganiniho, Luboše Sluky a dalších.

Martin Ondráček vystudoval Pražskou konzervatoř, následně absolvoval JAMU v Brně. Během svých studií získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, převážně v kategorii komorní hudby. V letech 2007 – 2008 působil pedagogicky v Bangkoku na College of Music, Mahidol University a jako violoncellista v Thailand Philharmonic Orchestra. Po návratu působil tři roky v Severočeské filharmonii Teplice jako zástupce koncertního mistra a od ledna 2012 působí jako koncertní mistr violoncell v KSO.

Michala Káčerková vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři, dále na Akademii múzických umění v Praze a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig. Vedle vlastní koncertní činnosti spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly. Od roku 2014 působí jako umělecká ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu Karlovy Vary.

Koncertní mistr KSO Jakub Sedláček patří k předním houslistů své generace, je vyhledávaným komorním hráčem a sólistou. Studoval Pražskou konzervatoř, kde byl jeho profesorem i vynikající houslista Ivan Ženatý, následně studoval na konzervatoři v Plzni. Účastnil se úspěšně řady soutěží, jako stipendista se účastnil mistrovských kurzů v USA na School of Music Meadowmoth, stát New York. Jako sólista účinkuje Jakub Sedláček s předními českými orchestry, vystupuje rovněž na festivalech doma i v zahraničí.

V letech 2007 - 2008 působil pedagogicky a koncertně v Bangkoku na College of Music, Mahidol University, 2008 - 2011 byl koncertním mistrem a sólistou Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně, 2011 - 2012 působil jako koncertní mistr Plzeňské filharmonie, 2012 - březen 2013 byl koncertním mistrem v Thüringer Symphoniker v Německu. Od března 2013 působí v KSO.

Back