Mimořádné koncerty

Koncerty

Beethovenovy dny – Beethovenovy sonáty

neděle, 20. červen 2021
19:30

Lázně III

Mimořádné koncerty

 

BEETHOVENOVY DNY – BEETHOVENOVY SONÁTY (M15)

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáty pro housle a klavír

Olga Šroubková – housle

Miroslav Sekera – klavír

Zpět