Mimořádné koncerty

Koncerty

Dirigentský masterclass ve spolupráci s Vysokou hudební školou

pátek, 26. březen 2021
19:30

Lázně III

Mimořádné koncerty

 

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU HUDEBNÍ ŠKOLOU (M11)

Marc Kissoczy – umělecký garant

Zpět