Mimořádné koncerty

Koncerty

Koncert Beethovenovy dny - Komorní koncert je zrušen. Čtěte zde.

neděle, 21. červen 2020
18:00

hotel Thermal - Malý sál

Mimořádné koncerty

 

trio frant mBEETHOVENOVY DNY - KOMORNÍ KONCERT (M10)

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Klavírní tria

Klavírní trio „Incendio“

Karolína Františová – klavír

Filip Zaykov – housle

Vilém Petras – violoncello

Trio Incendio patří k nejnadanějším mladým souborům. Poprvé si spolu mladí umělci zahráli před čtyřmi lety jako členové Akademie komorní hudby. Následně se Karolína Františová, Filip Zaykov a Vilém Petras rozhodli založit trio na HAMU. Trio pracuje pod vedením klavíristy Iva Kahánka, prvním pedagogem byl klavírista Martin Kasík.

Již rok po svém založení získal soubor v roce 2017 ocenění v mnoha soutěžích, například Gianni Bergamo Classic Music Award ve švýcarském Luganu, COOP Music Awards v Cremoně, Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale „Marcello Pontillo" ve Florencii a v Soutěži Bohuslava Martinů v Praze, kde obdrželo i Cenu Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci autorova díla a Cenu Přemysla Pražáka. Další ocenění získává trio i nadále.

Trio Incendio je členským souborem European Chamber Music Academy a programu se může účastnit i díky podpoře Nadace život umělce. V současné době soubor figuruje také na Listině mladých umělců Českého hudebního fondu. Všichni členové souboru jsou nadějnými mladými umělci, kteří mají na svém kontě již spoustu tuzemských i mezinárodních ocenění. Karolína Františová se již v minulosti představila jako sólistka na koncerterch KSO.

Trio Incendio provede výběr z klavírních trií Ludwiga van Beethovena (1770 - 1827). Klavírních trií napsal skladatel celou řadu, jejich číslování není standardizováno. Ne všechny skladby mají opusová čísla. Některá tria napsal Beethoven pro odlišné nástrojové obsazení, například pro klavír, flétnu a fagot či pro klavír, violoncello a klarinet.

Vznik klavírních trií - skladeb úzce souvisí se vznikem stejně označovaného komorního hudebního tělesa a spadá do období klasicismu. Zpočátku byl dominantním nástrojem klavír, housle byly nástrojem ozdobujícím skladbu a violoncello mělo úlohu držet basovou linii. Pozdější posun vedl k většímu prostoru pro smyčcové nástroje a v klavírních triích Mozarta a Beethovena již došlo ke zrovnoprávnění všech tří hudebních nástrojů.

Mírný útlum skladeb nastala v období romantismu, ale v jeho pozdím období a ve 20. století nabylo klavírní trio opět zasloužené vážnosti

 

Zpět