Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

KSO vzhledem k současné situaci ruší veškeré dubnové koncerty.

čtvrtek, 16. duben 2020
19:30

Grandhotel Ambassador Národní dům

Abonentní cyklus A

 

BEETHOVEN / ČAJKOVSKIJ (A7)

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 5 e moll op. 64

Igor Ardašev – klavír

Petr Altrichter – dirigent

V první části koncertu se představí vynikající klavírista Igor Ardašev v Koncertu pro klavír a orchestr č. 5 „Císařském“ Ludwiga van Beethovena (1770 - 1827). Beethoven napsal klavírních koncertů pět, formu klavírního koncertu vysoko povýšil až do charakteru symfonického.

Poslední ze svých klavírních koncertů napsal autor v letech 1809-1811 ve Vídni a dedikoval jej arcivévodovi Rudolfovi, svému patronovi a žákovi. Poprvé byl koncert uveden 13. ledna 1811 v paláci prince Josepha Lobkowitze ve Vídni, s arcivévodou Rudolfem jako sólistou. Veřejná premiéra se uskutečnila 28. listopadu 1811 v Gewandhausu v Lipsku za řízení dirigenta Johanna Philippa Christiana Schulze, sólistou byl Friedrich Schneider. Vídeňskou premiéru provedl 12. února 1812 Carl Czerny, další Beethovenův student.

Básnický přívlastek „Císařský“ vytvořil Johann Baptist Cramer, anglický vydavatel koncertu.

Ve druhé části zazní Symfonie č. 5 e moll Petra Iljiče Čajkovského (1840 - 1893). Čajkovskij ji napsal v roce 1888, v době, kdy byl na vrcholu tvůrčích sil a jeho tvorba dosáhla skvělých úspěchů doma i za hranicemi. Premiéru měla symfonie v Petrohradě ve Šlechtickém sále 6. listopadu téhož roku, dirigoval sám Čajkovskij.

Dílo s autobiografickými rysy vyjadřuje ryze hudebními prostředky skladatelovy pocity a nálady. Měnící se charakter hlavního motivu v průběhu symfonie naznačuje optimismus a nezadržitelný proud hudby vrcholí triumfálním a vítězným finále. Možná pro toto vyjádření „konečného vítězství“ se stala symfonie velmi populární v letech II. světové války, kdy se dočkala mnoha nových nahrávek i koncertních provedení.

Jedno z nejpozoruhodnějších a nejpamětihodnějších provedení této symfonie se odehrálo při obléhání Leningradu (dřívějšího Petrohradu), kdy v noci 20. října 1941 dílo zaznělo v provedení Leningradského rozhlasového symfonického orchestru v Městském filharmonickém sále. Koncert byl živě vysílán do Londýna. Se začátkem druhé věty začaly při bombardování města dopadat bomby v těsné blízkosti sálu, ale orchestr nepřestal hrát a symfonii dokončil. Symfonie se díky tomuto koncertu stala velice populární.

Virtuos Igor Ardašev reprezentuje české pianistické umění na mezinárodním fóru již mnoho let. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientovanému pianistovi pořádat samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajicími světovými orchestry a dirigenty. Je zván na renomované evropské hudební festivaly (Schleswig-Holstein, Jodoigne v Belgii, Hannover, Neapol, Pražské jaro apod.).

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století se stal laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže královny Alžběty v Bruselu, kde zde též cenu belgického rozhlasu a televize, a soutěže Marguerite Long-Jacques Thibaud v Paříži. Roku 1990 obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách.

Z nahrávek Igora Ardaševa je třeba připomenout Čajkovského koncert b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudolfem Firkušným, Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti s manželkou Renatou, kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Prokofjeva, Musorgského a Beethovenovy.

Petr Alrichter je vůdčí dirigentskou osobností české i evropské vážné hudby. K nejvýznamnějším etapám jeho profesní dráhy patří jedenáctileté vedení Jihozápadní německé filharmonie v Kostnici, kde zastával funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta, a stál rovněž v čele Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu, kam nastoupil po desetiletém působení českého kolegy Libora Peška.

Jako dirigent hostuje Altrichter po celém světě s předními světovými tělesy, rovněž na řadě světových nejvýznamnějších festivalů. V posledních letech se při spolupráci s britskými hudebními tělesy významně zasazuje zejména o propagaci české hudby.

Petr Altrichter vystudoval na ostravské konzervatoři spolu s hrou na lesní roh i dirigování, ve kterém pokračoval na JAMU v Brně, kde kromě řízení orchestru vystudoval i řízení sboru. Ještě jako student akademie získal druhou cenu a zvláštní cenu Francouzského svazu skladatelů na světové dirigentské soutěži v Besançonu. Po absolvování JAMU se stal asistentem dirigenta ve Filharmonii Brno, v téže funkci pak pokračoval u šéfdirigenta České filharmonie Václava Neumanna. Následně působil jako dirigent u Filharmonie Bohuslava Martinů, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Brno, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, u dvou posledně jmenovaných posléze i jako šéfdirigent.

Igor Ardasev a

Zpět