Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Vánoční koncert Karlovarského symfonického orchestru a Grandhotelu Pupp

středa, 25. prosinec 2019
16:00

Grandhotel Pupp

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU A GRANDHOTELU PUPP (M6)

Rezervovat vstupenky

JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční

Narodil se Kristus Pán

Kristýna Kůstková – soprán

Inka Kořínková – mezzosoprán

Vincenc Ignác Novotný – tenor

Vojtěch Šembera – bas

Vladimír Jelínek - varhany

Karlovarský pěvecký sbor

sbor Pražští pěvci

Jiří Štrunc – dirigent

Koncert zahájí Chorálovými předehrami Johanna Sebastiana Bacha (1685 - 1750) varhaník Vladimír Jelínek, ředitel kůru pražského kostela sv. Josefa a varhaník pražského Svatojakubského sboru. Chorálové předehry vznikly jako úvody ke společnému zpěvu v chrámu nebo mezihry, které oddělovaly různé chorály nebo části mše.

Chorálové předehry, jichž se vyvinulo několik typů, dovedl k dokonalosti právě Bach. Jsou často prováděny samostatně bez následného chorálu. Tyto předehry jsou v Bachově varhanním díle zastoupeny nejpočetněji a jsou uspořádány do několika sbírek.

Poté zazní tradičně nejslavnější a nejznámější česky psaná církevní a vánoční skladba, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815). Mše, známá rovněž jako mše „Hej mistře!“, má ryze pastorální ráz. Je zasazená do českého prostředí a pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a dodnes stále stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

Autor skladbu napsal v roce 1796 a prostřednictvím opisů se brzy rozšířila po celých českých zemích. Už od počátku vznikalo mnoho jejích úprav, které spočívaly ve změnách instrumentace, textu, melodie, případně transpozicích do jiných tónin. Protože se nedochovala originální Rybova partitura, jsou v současnosti hrané verze sestavené na základě kritických rozborů různých opisů mše.

Jakub Jan Ryba sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Byl také autorem přibližně třinácti set kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, v drtivé většině však převažovala duchovní hudba. Z jeho rozsáhlého díla se dochovala jen část.

Koncert uzavře vánoční píseň Narodil se Kristus pán“, jejíž původ spadá do 15. století. Nejstarší notované zápisy této koledy pocházejí z přelomu 15. a 16. století. Vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno, kněžstvo nebeské).

Všichni pěvečtí sólisté se v minulosti úspěšně zúčastnili Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

Kristýna Kůstková vystudovala klasický zpěv na Pardubické konzervatoři, ve studiích pokračuje na HAMU. Byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha, je laureátkou mnoha soutěží. Hostuje v Moravském divadle Olomouc a pravidelně vystupuje s Pardubickou filharmonií. Byla přijata ke studiu na Manhattan School of Music a Mannes School of Music v New Yorku.

Inka Kořínková, absolventka Pardubické konzervatoře, patří k výrazným operním talentům mladé pěvecké generace. Zpěv dále studuje na JAMU. Je laureátkou několika soutěží, na pěvecké soutěži Allegro v Praze obdržela první cenu. Hostovala ve Východočeském divadle Pardubice.

Vincenc Ignác Novotný absolvoval Gymnázium a Hudební školu v Praze, nyní studuje na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Je laureátem řady soutěží. Sólově vystupoval s orchestry FOK a Janáčkova Filharmonie. Pravidelně spolupracuje se souborem Chorea Bohemica, účastnil se též projektu souboru Musica Bohemica v čele s Jaroslavem Krčkem, kde zpíval společně s Dagmar Peckovou.

Vojtěch Šembera patří k mladým pěveckým talentům. Nejprve studoval hru na klavír, nyní studuje na JAMU v Brně obory kompozice a zpěv. Jako pěvec se věnuje interpretaci soudobé a historické hudby i klasickému repertoáru. Jako skladatel se zaměřuje především na vokální a vokálně-instrumentální tvorbu.

Varhaník Vladimír Jelínek absolvoval Pražskou konzervatoř, hudební vzdělání si doplnil v Holandsku. Působí též jako pedagog. Často koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s několika soubory. Podílel se na vzniku řady snímků pro televize, rádia a nahrávek na kompaktních discích. Standardní součástí jeho koncertů bývá varhanní improvizace. Hudební improvizaci se věnuje nejen klasické, ale také např. jazzové.

Karlovarský pěvecký sbor založil v lednu 1961 dirigent KSO Josef Hercl, který jej vedl až do roku 1991. Repertoár sboru je bohatý - lidové i umělé písně, a capella skladby, operní sbory, oratoria, kantáty, mše. Stálicí v repertoáru je od roku 1965 každoročně uváděná Rybova Česká mše vánoční. Vedle spolupráce s KSO se sbor věnuje i vlastní koncertní činnosti. Účastnil mnohých pěveckých soutěží, přehlídek a koncertních vystoupení u nás i v zahraničí. Od počátku roku 2013 stojí v čele sboru dirigent, pedagog a všestranný umělec Jan Rezek.

Sbor Pražští pěvci založil v roce 1992 sbormistr Stanislav Mistr. Sbor se věnuje především moderní vážné hudbě, připravuje premiéry a rozhlasové nahrávky soudobých skladatelů, získal osm prvenství v mezinárodních soutěžích pěveckých sborů. Pražští pěvci hostovali v několika zemích Evropy a v USA a účastní se významných mezinárodních festivalů. V poslední době též spolupracuje s Pražským filmovým orchestrem na projektech filmové hudby.

Dirigent Jiří Štrunc vystudoval hru na housle na plzeňské konzervatoři a obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze.Od roku 1992 stojí v čele Symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň, kde také vede v posledních letech dirigentské oddělení, od roku 1997 je stálým dirigentem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roce 1995 získal na soutěži Pražského jara řadu ocenění. Od začátku své profesionální kariéry v roce 1995 se soustavně věnuje spolupráci jak s operními domy, tak se symfonickými orchestry doma i v zahraničí. V letech 1996 - 2000 byl dirigentem KSO, v sezoně 2010/11 jeho šéfdirigentem. V sezonách 2011/13 byl hlavním hostujícím dirigentem KSO, v sezoně 2013/14 hostujícím dirigentem. S orchestrem nadále pravidelně spolupracuje.

 

Zpět