Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Respighi / Štrunc / Bartók / Šostakovič / Barber

čtvrtek, 28. únor 2019
19:30

Lázně III

 

 

RESPIGHI / ŠOSTAKOVIČ / BARBER (B6)

Rezervovat vstupenky

OTTORINO RESPIGHI: Staré tance a árie

DALIBOR ŠTRUNC: Malované na cimbál, koncertní fantazie

BÉLA BARTÓK: Rumunské tance

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Komorní symfonie

SAMUEL BARBER: Adagio

Johana Klára Kratochvílová – cimbál

Komorní orchestr karlovarských symfoniků

Jakub Sedláček – umělecký vedoucí

Koncert uvede 3. suita z cyklu tří orchestrálních suit Staré tance a árie Ottorina Respighiho (1879 - 1936). Cyklus, kterývznikal v letech 1917 až 1932, je brilantní ukázkou orchestrální transkripce renesančních a raně barokních hudebních motivů původně psaných pro loutnu. Třetí suita je založena na motivech skladeb pro loutnu loutnistů a skladatelů Jeana-Baptisty Besarda a Santina Garsi da Parmy a skladbě pro barokní kytaru Ludovica Roncalliho.

Koncertní fantazie Malované na cimbál Dalibora Štrunce (*1966) ojedinělým způsobem spojuje originální hudbu pro cimbál a komorní těleso. Jako sólistka se představí mladá česká cimbalistka Johana Klára Kratochvílová. Dalibor Štrunc působí ve své skupině Cimbal Classic a v Javorech sourozenců Ulrychových, vystupuje i s řadou těles v širokém žánrovém rozpětí – od folkloru po klasickou hudbu ve filharmonickémrozměru. Hru na cimbál vyučuje na konzervatoři v Brně. Kromě toho složil hudbu k několika divadelním představením.

Rumunské lidové tance Bély Bartóka (1881 - 1945), soubor šesti krátkých původně klavírních skladeb, autor později orchestroval pro malý soubor. Hudba vychází z rumunských melodií z Transylvánie, původně hraných na housle nebo pastýřskou flétnu. Bartók společně s Leošem Janáčkem a Zoltánem Kodályem patří ke skladatelům, jejichž výrazným zdrojem inspirace byla lidová hudba.

Komorní symfonie Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče (1906 – 1975 ) je původně Smyčcový kvartet č. 8, který autor napsal v roce 1960 v době, kdy nedokázal již odmítnout naléhání ke vstupu do komunistické strany. Deprimován ztrátou důvěry, kterou utrpěl kvůli tomu v očích mnoha přátel, napsal toto svévůbec nejpohnutější dílo, které zamýšlel jako vlastní nekrolog či dopis na rozloučenou před plánovanou a neuskutečněnou sebevraždou. Dílo upravil dirigent a violista Rudolf Baršaj pro smyčcový orchestr a tato úprava je známá jako Komorní symfonie.

Závěrečné Adagio  Samuela Barbera (1910 – 1981) patří mezi jeho nejznámější skladby. Jde o druhou větu oceňovaného Smyčcového kvartetu B dur. Barber v lednu 1938 poslal orchestrovanou verzi Adagia slavnému dirigentovi Arturo Toscaninimu, ten mu ji bez jakéhokoliv komentáře vrátil, ale později poslal Barberovi zprávu, že partituru vrátil, protože si ji zapamatoval. Dirigent se prý na skladbu nepodíval až do její premiéry 5. listopadu 1938. Skladba plná patosu zazněla později při mnoha příležitostech, např. pohřbech významných osobností, ale byla použita také v mnoha filmech.

Johana Klára Kratochvílová patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace. Hru na cimbál studuje na Konzervatoři Brno. Nástroji se věnuje již od dětství a má za sebou řadu úspěchů v soutěžích, zatím největším je první cena z prestižní mezinárodní cimbálové soutěže ve Valašském Meziříčí (2015). Skladbu Malované na cimbál provedla opakovaně sólově i v doprovodu symfonických těles.

Komorní orchestr Karlovarských symfoniků tvoří nejlepší hráči orchestru, složení může být proměnlivé v souladu s programem koncertu.Uměleckým vedoucím je koncertní mistr KSO, houslista Jakub Sedláček.

Jakub Sedláček patří k předním houslistů své generace, je vyhledávaným komorním hráčem a sólistou. Vystudoval Pražskou konzervatoř, kde byl jeho profesorem i vynikající houslista Ivan Ženatý, následně studoval na konzervatoři v Plzni. Účastnil se úspěšně řady soutěží, jako stipendista se účastnil mistrovských kurzů v USA na School of Music Meadowmoth, stát New York. Jako sólista účinkuje Jakub Sedláček s předními českými orchestry, vystupuje rovněž na festivalech doma i v zahraničí. Po svých dřívějších angažmá působí v KSO od března 2013.

Zpět