Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Beethovenovy dny - "Od Beethovena k romantikům"

sobota, 23. červen 2018
19:30

Lázně III

Mimořádné koncerty,  

 

BEETHOVENOVY DNY - „OD BEETHOVENA K ROMANTIKŮM” (M12)

Rezervovat vstupenky

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Coriolan, předehra

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Romance pro housle a orchestr č. 1 G dur op. 40

JOHANN STRAUSS: „Die ersten Curen”, valčík op. 261

ANTONÍN DVOŘÁK: Scherzo Capriccioso Des dur op. 66

RICHARD STRAUSS: Slavnostní pochod Es Dur op. 1

JULIUS FUČÍK: „Traumideale“ op. 69

JACQUES OFFENBACH: „Vzpomínka na Aix-les-Bains“, valčík

ERNST FISCHER: „Na jih od Alp“, suita

Stefan Büchner - housle

Florian Merz – dirigent

Hudební romantismus vznikl na přelomu 18. a 19. století.  Tím, kdo romantismu - nové hudební epoše otevřel dveře, byl Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), dovršitel vídeňského klasicismu, když rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu.

Romantickou hudbu charakterizuje zdůrazněná emocionalita, rozšíření a postupně i překročení tradiční harmonie, silnější přijímáním impulsů z evropské lidové hudby a časté spojování hudby s mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami. Z českých skladatelů patří mezi představitele romantismu především Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, ze světových pak vedle skladatelů, jejichž díla zazní na tomto koncertě, Schumann, Wagner, Chopin, Čajkovskij a další.

Do světa romantismu pozvou posluchače skladby Beethovenovy. Předehra Coriolan pochází z hudby k tragédii Heinricha Josepha von Collinse o antickém římském vůdci Coriolanovi. Houslová romance patří k nejpopulárnějším Beethovenovým dílům.

Johannn Strauss mladší (1825 - 1899) proslul svými operetami, z nichž nejznámějšími jsou Netopýr a Cikánský baron, ale i svými valčíky, polkami a pochody. Celkem napsal okolo pěti set děl. Scherzo capriccioso Antonína Dvořáka (1841 - 1904) je interpretačně velmi obtížné, patří ale k posluchačsky nejvděčnějším opusům. Pro skladbu je charakteristické proměnlivé střídání nálad a neustálý vnitřní neklid, který probleskuje i v pasážích zdánlivě idylických. Richard Strauss (1864 - 1946), mistr orchestrace, vyniklzvláště svými symfonickými básněmi a operami, jeho hudba je jedinečná a nezaměnitelná.

Jacques Offenbach (1819 - 1880) po sobě zanechal gigantické dílo s více jak 650 díly. Největší význam mají jeho díla hudebně-dramatická. Mnoho z jeho prací zůstává i dnes v repertoáru světových hudebních divadel. Julius Fučík ( 1872 - 1916) je někdy nazýván „český král pochodů“, neboť velkou část jeho skladeb tvoří skladby pro vojenské účely, z nichž nejvíc napsal pochodů. Složil ale i řadu dalších děl, včetně několika valčíků. Ernst Fischer (1900 - 1975) skládal operety, filmovou hudbu, orchestrální suity, písně a klavírnídíla, nejvíce známý je pro své rozsáhlé dílo v žánrové sféře lehčí múzy. Suita Na jih od Alp je asi jeho nejslavnějším díle.

Německý houslista Stefan Büchner je členem Chursächsische Philharmonie v Bad Elsteru. Na housle hraje od sedmi let, kdy začal navštěvovat v Halle Konzervatoř Georga Friedricha Händela, během studií na dalších školách se stal členem Symfonického orchestru mládeže Sasko-Anhaltsko. Dále studoval na Vysoké hudební škole Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku.Na univerzitě byl členem skupiny „Junge Musik“ a před absolvováním univerzity v roce 2004 absolvoval sezonu v Operním domě v Halle.

Koncert bude řídit německý dirigent Florian Merz.Již jako patnáctiletý - před počátkem svých studií na Vysoké hudební škole ve Vídni - založil filharmonii Klassische Philharmonie Düsseldorf, se kterou až do roku 1993 kromě pravidelných symfonických koncertů uvedl také osmnáct operních produkcí. Během studií převzal umělecké vedení sboru Vídeňských Mozartových sólistů, s nimiž v letech 1985 až 1988 koncertoval v celém Rakousku, včetně renomovaných festivalů.

Od sezony 1991/92 dodnes je Merz generálním hudebním ředitelem Chursächsische Philharmonie v Bad Elsteru, se kterou se specializoval na praxi historického provedení děl s původními nástroji z doby baroka, klasicismu a romantismu. Kromě koncertních vystoupení orchestru zde pravidelně řídí také produkce hudebního divadla. K jeho působení v České republice patří opakované hostování ve Státní opeře Praha při dirigování italských oper období bel canta, v letech 1994 - 1999 byl Florian Merz trvalým hostujícím dirigentem Plzeňské filharmonie.

Pravidelně nahrává s předními německými orchestry. Florian Merz jako host dirigoval více než šedesát orchestrů v téměř všech evropských zemích, v Brazílii, Mexiku a ve Spojených státech.

Zpět