Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Dirigentský Masterclass

pátek, 10. říjen 2014
19:30

Lázně III Karlovy Vary

Mimořádné koncerty

 

KONCERT VE SPOLUPRÁCI S HUDEBNÍ VYSOKOU ŠKOLOU V CURYCHU

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Pohádka o krásné Meluzíně, předehra

ZOLTÁN KODÁLY: Tance z Galanty

JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 1 c moll

I. Un poco sostenuto. Allegro

II. Andante sostenuto

III. Un poco allegretto e grazioso

IV. Adagio. Allegro non troppo, ma con brio

Dirigenti: Corinna Niemeyer (Německo), Chin-Chao Lin (Taiwan), Nuno Felipe Coelho (Portugalsko), Raphael Honegger (Švýcarsko), Johannes Braun (Německo)

Vedoucí projektu a umělecký garant - dirigent Nicolás Pasquet

Koncert, který je pokračováním úspěšné spolupráce Karlovarského symfonického orchestru s hudební vysokou školou v Curychu, uvede skladba Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 - 1847) Pohádka o krásné Meluzíně, předehra. Jeden z nejvýznamnějších německých romantických hudebních skladatelů komponoval své první symfonie už v raném mládí. I když se tato díla ještě dnes čas od času objevují na koncertních pódiích, z Mendelssohnova tvůrčího odkazu je uváděna především pětice jeho „velkých“ symfonií. Jeho prvních dvanáct smyčcových symfonií nemělo opusová čísla.

Felix Mendelssohn Bartholdy byl hluboce ovlivněn hudbou Johanna Sebastiana Bacha, velmi se zajímal také o hudbu Franze Schuberta. Přes svůj krátký život - dožil se osmatřiceti let - složil stojedenadvacet děl. Mimo Německo dosáhl Mendelssohn obrovské popularity zvláště ve Velké Británii, kde dodnes zůstává velmi oblíbeným autorem klasické hudby. Hlavním znakem jeho tvorby je něha, úsměvnost, klid a neobyčejná melodická vynalézavost.

Poté zazní orchestrální suita Tance z Galanty, kterou napsal maďarský hudební skladatel Zoltán Kodály (1882 - 1967). Ve slovenské Galantě Kodály prožil dětství a v roce 1905 zde začal i svou sběratelskou činnost lidové hudby z Galanty a jejího okolí. Na sběru lidových písní se později podílel s Bélou Bartókem a své folklórní znalosti uplatnil ve své skladatelské činnosti. Tance z Galanty z roku 1933 se řadí mezi autorova nejvýznamější díla.

Kodály psal duchovní hudbu, orchestrální díla, jevištní díla, komorní hudbu, skladby pro klavír a kromě toho i mnoho vokálních skladeb a capella, světských i duchovních. Jeho díla jsou prezentována po celém světě.

Vytvořil také hudební vzdělávací program nazývaný "Kodályho metoda". Nebyla to komplexní metoda, ale soubor zásad, kterými se má řídit hudební vzdělání a tyto principy přijali po 2. světobvé válce pedagogové nejen v Maďarsku, ale v mnoha dalších zemích.

Na závěr zazní Symfonie č. 1 c moll německého hudebního skladatele z období romantismu Johannese Brahmse (1833 - 1897). Brahms je posledním velkým skladatelem klasické německé hudební tradice, která sahá přes Beethovena, Mozarta a Haydna až k Bachovi. Jeho tvůrčí doménou byla komorní a symfonická hudba. Stěžejní význam z rozsáhlého skladatelova díla mají jeho čtyři symfonie, jež jsou základními kameny symfonické světové literatury.

Prací na Symfonii č. 1 strávil Brahms mnoho let. Sám autor tvrdil, že práce mu trvala jedenadvacet let, od prvních skic v roce 1855 až po úplné dokončení v roce 1876. Premiéra se uskutečnila 4. listopadu 1876 v Karlsruhe, dirigentem byl Brahmsův přítel Felix Otto Dessoff.

Dlouhý zrod symfonie je možné přičítat dvěma faktorům. Za prvé to byla Brahmsova velká sebekritičnost, která vedla ke zničení mnoha raných děl, a za druhé tu bylo očekávání přátel a veřejnosti, že skladatel bude rozvíjet Beethovenův odkaz a vytvoří dílo přiměřené důstojnosti a intelektuální hloubky. Brahms se obával, že takové dílo nemůže vytvořit snadno s ohledem na monumentální Beethovenovu prestiž.

Brahmsovo postavení v uměleckém světě bylo po celou dobu jeho umělecké dráhy velmi zvláštní. Skladatel totiž navzdory příznivcům takzvané hudby budoucnosti, která už vždy měla mít nějaký mimohudební námět, komponoval stále „abstraktní“ hudbu s názvy Sonáta, Kvartet apod. a hájil svébytnost hudebního vyjadřování. Jeho hudbu spíše tradicionalistického ražení je možné považovat za jakýsi protipól hudby Richarda Wagnera nebo Ference Liszta.

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Nicolás Pasquet, který působí jako profesor dirigování na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru. V rodném Montevideu v Uruguayi studoval housle a dirigování, studia dokončil v Německu. Od roku 1981 působil jako dirigent s orchestry ve své rodné zemi. V roce 1987 získal první místo v mezinárodní dirigentské soutěži ve francouzském Besanconu. Pracoval s mnoha renomovanými orchestry v Německu i v zahraničí, jako šéfdirigent působil u orchestrů v Německu a Maďarsku. S různými orchestry vystupoval v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i Africe. Profesorem na výmarské škole byl jmenován v roce 1994.

Zpět