Aktuální koncerty

Previous month Previous day Next day Next month
Search

Koncerty

Koncert absolventů ve spolupráci s Zürcher Hochschule der Künste

Friday, 21. February 2020
19:30

Lázně III

 

 

Kissioczy-webKONCERT ABSOLVENTŮ VE SPOLUPRÁCI S ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE

ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, KV 314

EDWARD ELGAR: Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85

Daniel Chirilov – housle

Amanda Taurina - hoboj

Geuna Lee - violoncello

Marc Kissoczy - dirigent

Rezervovat vstupenky

Úvodní Koncert pro housle a orchestr a moll Antonína Dvořáka (1841 – 1904) je jedním ze základních děl světového houslového repertoáru. V houslovém partu využil skladatel v maximální možné míře možností zpěvného výrazu nástroje. Koncertpatří k vrcholným dílům Dvořákova tzv. slovanského období.

Koncert Dvořák zkomponoval na základě přímé objednávky jednoho z nejvýznamnějších houslistů své doby Josepha Joachima, který se na zrodu díla také významně podílel. Skladatel s Joachimem najisto počítal jako s interpretem premiéry, slavný houslista koncert ale provedl teprve řadu let po premiéře, 11. října 1894 v Berlíně. Dvořák naštěstí získal pro premiéru koncertu adekvátní náhradu - mladého českého houslového virtuóza Františka Ondříčka. Ten pak dílo vytrvale uváděl na svých koncertech po celém světě a velkou měrou tak přispěl k jeho rozšíření do významných hudebních center.

Koncert pro hoboj a orchestr C dur patří k nemnoha sólovým koncertům pro dechové nástroje, které Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) napsal. V Mannheimu dal partituru hobojistovi mannheimského orchestruFriedrichu Rammovi, který byl z díla nadšen. Koncert provedl v nedlouhém časovém období pětkrát a dílo vzbudilo velký rozrucha úspěch. Partitura koncertu ale posléze řízením osudu začala být považována za ztracenou. Ludwigvon Köchl ve svém prvním katalogu Mozartových děl z roku 1826 dílo očísloval a chybně označil jako koncert F dur, z něhož se ale v díle objevilo jen šedesát jedna taktů. Teprve dlouhé bádání muzikologů a historiků správnost tóniny vyjasnilo a potvrdilo nezvratně, že jde o koncert C dur.

Koncert pro violoncello a orchestr e moll Edwarda Elgara (1857 1934) je jedním ze základních děl světového violoncellového repertoáru. Koncert, který je z velké části dílem kontemplativním a elegickým, patří k nejcennějším autorovým skladbám.

Premiéra díla 27. října 1919 v rámci zahajovacího koncertu nové sezony Londýnského symfonického orchestru byla debaklem, protože bylo příliš málo času na důkladné nazkoušení. Široké popularity koncert dosáhl až v roce 1960 díky nahrávce vynikající anglické violoncellistky Jacqueliny du Pré, která Elgarův koncert proslavila osobitou interpretací. Z nahrávky se stal bestseller.

Vysoká škola umění v Curychu patří k největším vysokým uměleckým školám v Evropě. Nabízí širokou škálu studijních možností v oblasti vzdělávání, designu, filmu, umění a médií, tance, divadla a hudby. Škola spolupracuje s uměleckými školami a institucemi po celém světě. S KSO spolupracuje Hudební fakulta školy již řadu let.

Daniel Chirilov, původem z Moldávie, hraje na housle od pěti let. Studoval na Hochschulefür Musik und Theater v Hamburku a na Folkwangs Universität der Kunste v Essenu. Je laureátem řady národních a mezinárodních soutěží, vystupuje jako sólista a komorní hudebník.

Amanda Tauriņa začala hru na hoboj studovat v rodné Lotyšsku. Na curyšské univerzitě ukončila bakalářská studia a nyní dále ve studiu pokračuje. Je laureátkou několika soutěží doma i v zahraničí. Jako členka orchestru i jako sólistka vystupovala v evropských zemích a rovněž v Číně.

Geuna Lee z Jižní Koreje hraje na violoncello od devíti let. Ve studiích pokračovala po přestěhování nejprve v Německu, nyní na curyšské univerzitě. Je vítězkou několika národních i mezinárodních soutěží, jako sólistka vystupovala mimo jiné se Severoněmeckou filharmonií, Korejským symfonickým orchestrem a Polskou komorní filharmonií. Vystupuje též jako komorní hráčka. V letošním létě vydá své první CD.

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Marc Kissoczy, který působí na Hudební vysoké škole v Curychu od roku 1996. Od roku 2005 je profesorem orchestrálního dirigování. Vystudoval hru na housle a posléze obor dirigování. Na kontě má velké množství koncertů, stejně tak i řadu rozhlasových a televizních nahrávek se symfonickými orchestry v Evropě, Asii a Americe. V letech 2002 - 2010 působil jako umělecký ředitel a šéfdirigent souboru Camerata Zürich. Od roku 2011 vyučuje dirigování také na Conservatorio della Svizzera Italiana.

Back