Předplatné

Předplatné koncertů Karlovarského symfonického orchestru na sezónu 2016/2017

Koncerty budou probíhat převážně v Grandhotel Ambassador Národní dům

Ve 182. koncertní sezóně jsme pro Vás připravili celkem 4 abonentní cykly A, B, K a C plné koncertů s výjimečnou dramaturgií a významnými hosty.

Předlatné je možno zakoupit na telefonu 777 744 893 - Andrea Bräunerová.

 

zahajovaci koncert 18 9 2014 24 20140923 1131324432

Abonentní cyklus A

Nabízí celkem 11 koncertů + 1 bonusový.

Koncerty se konají ve slavnostních sálech Grandhotelu Ambassador Národní dům a Grandhotelu Pupp.

Abonentní cyklus B

Nabízí celkem 11 koncertů + 1 bonusový.

Koncerty se konají ve slavnostních sálech Grandhotelu Ambassador Národní dům a Grandhotelu Pupp.

Abonentní cyklus K

Nabízí 4 klavírní recitály.

Koncerty se konají ve slavnostním sále Orpheum Grandhotelu Ambassador Národní dům.

Abonentní cyklus C

Představuje cyklus ušitý na míru. Výběr musí obsahovat minimálně 11 koncertů dle vlastního výběru z řad A, B, K.
Cena abonomá řady C se počítá součtem cen vstupenek vybraných koncertů, od kterých je odečtena 20% sleva.
Senioři 60 let a více mohou navíc uplatnit slevu 25%.

PROHLÉDNĚTE SI PROGRAMY JEDNOTLIVÝCH ABONENTNÍCH CYKLŮ

Abonentní cyklus A

Abonentní cyklus B

Abonentní cyklus K

VÝHODY PRO NAŠE PŘEDPLATITELE

Zakoupením abonentního předplatného získáte:

 • stálé místo v sále
 • 50% z ceny vstupenky na koncerty KSO uvedené v brožuře 2016/2017 jiného, než zakoupeného abonentního cyklu a mimořádné koncerty
 • zdarma program koncertu
 • při zakoupení abonomá cyklu A, B nebo K ušetříte 35% z ceny vstupenky
 • při zakoupení abonomá cyklu C, získáte slevu 20% z ceny vstupenky
 • při zakoupení abonomá cyklu A + B , získáte slevu 40% z ceny vstupenky
 • při zakoupení abonomá A + B i K, ušetříte 45% z ceny vstupenky
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P + 1 doprovod mají možnost výběru abonentního místa na I. balkonu, sedadla 1 - 8 a 49 - 56

SLEVY PRO PŘEDPLATITELE

 • 25% pro abonenty, kteří jsou starší 60 let (sleva se vztahuje na každý abonentní cyklus)
 • 30% pro stávající abonenty (tj. předplatitele sezóny 2015/2016), kteří přivedou nového abonenta
 • 50% pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P

Slevy poskytované v souvislosti se zakoupeným abonomá lze uplatnit pouze v hlavní pokladně KSO v Lázních III.
Sleva může být uplatněna pouze po předložení platného průkazu, opravňujícího k čerpání slevy.
Jednotlivé slevy se nesčítají.

CENY PŘEDPLATNÉHO

Abonomá cyklu A nebo B nabízí 11 symfonických koncertů
Kategorie Běžná cena vstupenky Cena abonomá
I. 400 Kč 2 860 Kč
II. 350 Kč 2 503 Kč
III. 300 Kč 2 145 Kč
IV. 250 Kč 1 788 Kč

 

Abonomá cyklu K nabízí 4 klavírní recitály
Kategorie Běžná cena vstupenky Cena abonomá
I. 300 Kč 780 Kč
II. 250 Kč 650 Kč
III. 200 Kč 520 Kč
IV. 180 Kč

468 Kč

 

Spojené abonomá cyklů A i B nabízí 18 symfonických koncertů
Kategorie Běžná cena vstupenky Cena abonomá
I. 400 Kč 4 320 Kč
II. 350 Kč 3 780 Kč
III. 300 Kč 3 240 Kč
IV. 250 Kč 2 700 Kč

 

Spojené abonomá A + B i K nabízí 18 symfonických koncertů a 4 klavírní recitály
Kategorie Běžná cena vstupenky Cena abonomá
Symfonický koncert Klavírní recitál
I. 400 Kč 300 Kč 4 620 Kč
II. 350 Kč 250 Kč 4 015 Kč
III. 300 Kč 200 Kč 3 410 Kč
IV. 250 Kč 180 Kč 2 871 Kč

 

 

 

SÁL