Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Koncert absolventů ve spolupráci s Zürcher Hochschule der Künste

pátek, 10. květen 2019
19:30

Lázně III

 

 

KONCERT ABSOLVENTŮ VE SPOLUPRÁCI S ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE

Rezervovat vstupenky

JOAQUÍN RODRIGO: „Concierto de Aranjuez“ pro kytaru a orchestr

BOHUSLAV MARTINŮ: Rapsódie - koncert pro violu a orchestr

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfonie č. 3 a moll „Skotská

Jure Cerkovnik (SI) - kytara

Loïc Abdelfettah (FR) - viola

Marc Kissoczy - dirigent

Koncert je pokračováním spolupráce KSO s významnými evropskými hudebními školami. V úvodním Concierto de Aranjuez“ pro kytaru a orchestr Joaquína Rodriga (1901 – 1999) se představí kytarista Jure Cerkovnik. Rodrigo je považován za jednoho ze skladatelů, který prosadil kytaru i do vážné hudby. Sám na kytaru nehrál, byl vynikající klavírista.

Aranjuezský koncert, své nejslavnější dílo a jednu z vrcholných ukázek kytarového koncertního repertoáru, složil Rodrigo během roku 1939 v Paříži. Prostřední část, Adagio, je díky své souhře kytary a anglického rohu jedním z nejznámějších motivů klasické hudby 20. století. Po úspěchu Aranjuezského koncertu začali Rodriga oslovovat prominentní sólisté, aby pro ně skládal.

K napsání koncertu byl Rodrigo inspirován zahradami paláce Real de Aranjuez, jarního letoviska se zahradami, které dal postavit Filip II. v závěru 2. poloviny 16. století a které přestavěl v půli 18. století Ferdinand VI.

Následně provede violista Loïc Abdelfettah Rapsódii - Koncert pro violu Bohuslava Martinů (1890 - 1959), světově proslulého českého skladatele. Dílo, které Martinů zkomponoval v roce 1952, patří mezi vrcholy světového repertoáru svého druhu. Je vstupem do závěrečné etapy skladatelovy tvorby, jíž charakterizuje uvolnění formy, důraz na barevnost celkového zvuku či citový projev.

Skladba není příkladem klasicky členěného třívětého instrumentálního koncertu, je napsána ve volné formě a rozdělena do dvou vět, pouze s náznakem třívětého cyklu. Rapsódie vznikla na objednávku amerického violisty ukrajinského původu Jaschi Veissiho (1898–1983), s nímž se Martinů setkal jako s houslistou již v Paříži na konci dvacátých let. Jejich cesty se znovu střetly ve Spojených státech. Koncert měl premiéru 19. února 1953 v provedení Veissiho s Clevelendským symfonickým orchestrem.

Podohodě s autorem získal Veissi tříleté výhradní právo provádění Rapsódie. Po třech letech, kdy mohli skladbu zařadit do svéhorepertoáru i jiní interpreti, se dílo stalo jedním z nejhranějších koncertů 20. století.

Koncert vyvrcholí Symfonií č. 3 a moll „Skotskou“ Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 - 1847). Ke složení symfonie jej inspirovala návštěva Skotska v roce 1829, dokončil ji ale až o řadu let později, v roce 1842. Ačkoliv jde o poslední z pětice „velkých“ symfonií, které Mendelssohn zkomponoval, byla symfonie publikována jako třetí, proto je známá jako Symfonie č. 3. Mendelssohn často pobýval ve Velké Británii, kde zažíval velké úspěchy, jeho obdivovateli se stali i královna Viktorie se svým hudbymilovným manželem princem Albertem. Právě královně Viktorii skladatel „Skotskou“ symfonii, své nejbaladičtější a nejvyzrálejší dílo, dedikoval. Premiérově symfonie zazněla 3. března 1842 v lipském Gewandhausu.

Vysoká škola umění v Curychu patří k největším vysokým uměleckým školám v Evropě. Nabízí širokou škálu studijních možností v oblasti vzdělávání, designu, filmu, umění a médií, tance, divadla a hudby. Škola spolupracuje s uměleckými školami a institucemi po celém světě. S KSO spolupracuje Hudební fakulta školy již řadu let.

Jure Cerkovnik hraje na kytaru od sedmi let, jako třináctiletý již nahrával pro slovinkou televizi a rádio. Vystudoval Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, nyní končí studia na Zürcher Hochschule der Künste. Účastnil se řady kytarových soutěží po celé Evropě, kde získal za své výkony nejvyšší ocenění. Od šestnácti let vystupuje v mnoha evropských zemích, koncertní turné jej zavedlo též do Japonsku a Tchajwanu. Vyučuje pravidelně na mistrovských kurzech ve Slovinsku.

Loïc Abdelfettah studoval na Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Lumière University Lyon 2, Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris a nyní končí studia na Zürcher Hochschule der Künste. Hráčské umění si prohloubil na mnoha mistrovských kurzech, na řadě mezinárodních soutěží získal první ceny. Vedle pravidelné spolupráce s několika velkými orchestry se věnuje rovněž korní hudbě, je členem souborů Trio Alphea, Duo Prism a Quatuor Fenris.

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Marc Kissoczy, který působí na Hudební vysoké škole v Curychu od roku 1996. Od roku 2005 je profesorem orchestrálního dirigování. Vystudoval hru na housle a posléze obor dirigování. Na kontě má velké množství koncertů, stejně tak i řadu rozhlasových a televizních nahrávek se symfonickými orchestry v Evropě, Asii a Americe. V letech 2002 - 2010 působil jako umělecký ředitel a šéfdirigent souboru Camerata Zürich. Od roku 2011 vyučuje dirigování také na Conservatorio della Svizzera Italiana.

Zpět