Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Chačaturjan / Robertson / Bernstein

čtvrtek, 4. říjen 2018
19:30

Lázně III

Abonentní cyklus B

 

ROBERTSON / CHAČATURJAN / BERNSTEIN (B2)

Rezervovat vstupenky

ARAM CHAČATURJAN: Koncert pro violoncello a orchestr e moll

LISA ROBERTSON: Leum fèidh (premiéra)

LEONARD BERNSTEIN: Symfonické tance

Eduard Šístek - violoncello

Jiří Rožeň – dirigent

V úvodním Koncertu pro violoncello a orchestr sovětsko-arménského skladatele Arama Chačaturjana (1903 – 1978) se představí mladý vynikající violoncellista Eduard Šístek, člen České filharmonie.

Violoncellový koncert napsal nejznámější arménský skladatel 20. století v roce 1946 pro sovětského violoncellistu Svjatoslava Knuševického. Byl to poslední ze tří koncertů, které napsal pro jednotlivé členy slavného sovětského klavírního tria (Knuševickij - Oborin - Oistrach). O napsání koncertu pro violoncello uvažoval Chačaturjan již v době svých studií. Koncert měl premiéru 30. října 1946 v Moskevské konzervatoři v provedení Knuševického. Toto dílo podle některých výkladů odráží Chačaturjanovovy bolestné prožitky a zkušenosti z války. Skladba, která obsahuje mnoho narážek na lidovou hudbu, bývá charakterizována spíše jako symfonie s violoncellem nežli Koncert pro violoncello. Z arménského lidového umění čerpal Chačaturjan ve svých dílech často.

Světový věhlas získala skladateli skladba, respektive věta z posledního jednání baletu Gajané s názvem Šavlový tanec. V roce 1948 však skladatel upadl v nemilost sovětských komunistů a ocitl se na černé listině. Na konci roku 1948 jej sovětská moc vzala na milost za hudbu k filmové biografii o Leninovi. Poté Chačaturjan zkomponoval už jen jedno mezinárodně uznávané dílo - balet Spartakus.

Poté KSO uvede v premiéře skladba Leum fèidh (Jelení skok) mladé skotské skladatelky a houslistky Lisy Robertson. Inspirací k napsání skladby byly zážitky z autorčina pobytu v Karlových Varech - seznámila se zde s pověstí o založení města a navštívila koncert Karlovarského symfonického orchestru.

Lisa Robertson v současné době pracuje na doktorátu na královské konzervatoři ve Skotsku. Jako skladatelka získala několik ocenění a je členkou London Symphony Orchestra Soundhub. Hru na housle vystudovala na Královské konzervatoři ve Skotsku a na londýnské univerzitě Royal Holloway, kde získala různá ocenění. Spolupracuje s několika skotskými orchestry a působí též jako komorní hráčka.

Na závěr koncertu zazní Symfonické tance amerického skladatele, dirigenta a klavíristy Leonarda Bernsteina (1918 - 1990). Byl jednou z nejzářivějších dirigentských hvězd 20. století, působil mimo jiné dlouhá léta jako ředitel Newyorské filharmonie a proslul též svými televizními popularizačními pořady o vážné hudbě, jimiž mnoho Američanů k této hudbě přivedl.

Jako skladatel se Bernstein proslavil především svými muzikály Candide a West Side Story. Lze jej považovat za postmodernistu už v 50. letech 20. století. Nerozlišoval mezi hudbou „vážnou“ a „populární“, ale mezi „dobrou“ a „špatnou“, umělecké škatulkování pro něj neplatilo. Dokázal, že i díla populární kultury mohou být zároveň velmi hodnotná.

Mnoho jeho skladeb nejde vůbec zařadit do předem vymezených kategorií, protože jsou často polystylová a polyžánrová a obsahují „od všeho něco“. Náměty skladeb, duchovní i čistě světské, se neobracejí do minulosti, ale přímo reflektují svět, v němž jejich autor žil a tvořil.

Bernsteinova West Side Story z roku 1957 je geniálním dílem. O tři roky později vytvořil autor z některých základních čísel Symfonické tance. Patří k Bernsteinovým nejpopulárnějším dílům, premiéru měly Tance 13. února 191 v Carnegie Hall v New Yorku. Skladba spojuje nejslavnější písně ("Somewhere", "Maria"), tance ("Mambo", "Cha-cha", "Rumba") a orchestrální pasáže (scéna, kdy se setkají Tryskáči a Žraloci až po "Finále").

Viloncellista Eduard Šístek je členem České filharmonie od roku 2012. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, absolvoval roční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a několik mistrovských kurzů. Zúčastnil se řady národních a mezinárodních soutěží, ze kterých si odnesl četná ocenění. Vedle orchestrálního hraní vystupuje jako sólista a účinkuje též jako komorní hráč, doma i v zahraničí. Od sezóny 2016/2017 byl zařazen na Listinu mladých umělců Českého hudebního fondu. Natočil řadu sólových i komorních skladeb pro Český rozhlas, mezi nimi Chačaturjanův Koncert e moll se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Karlovarský symfonický orchestr bude řídit výrazný talent mladé dirigentské generace Jiří Rožeň. Jako bývalý asistent u BBC Scottish Symphony Orchestra spolupracoval s Thomasem Dausgaardem a Donaldem Runniclesem. Je finalistou prestižních evropských dirigentských soutěží, účastnil se mistrovských kurzů předních světových dirigentů a dirigentského semináře Jiřího Bělohlávka na Pražské konzervatoři. Dirigoval řadu prestižních českých a evropských orchestrů, včetně např. PKF - Prague Philharmonia, u jejíhož zrodu stál dirigent Jiří Bělohlávek či London Symphony Orchestra. S řadou těles vystoupil na prestižích mezinárodních festivalech a v letošní sezoně si spoluprací s významnými orchestry prohlubuje své mezinárodní renomé.

Velkým zájmem Jiřího Rožně je soudobá hudba a znovuobjevování málo hraných děl. Dirigování studoval u mnoha vynikajících dirigentů na Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Zürcher Hochschule der Künste, Universität Mozarteum v Salzburgu a na Pražské konzervatoři. Tento rok se stal Jiří Rožeň novou dirigentskou hvězdou jedné z největších koncertních agentur HarrisonParrott v Londýně.

Zpět