Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Dvořákův karlovarský podzim - Komorní koncert

pátek, 21. září 2018
18:00

Becherova vila

Mimořádné koncerty

 

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM - KOMORNÍ KONCERT (M1)

Rezervovat vstupenky

ANTONÍN REJCHA: Dechový kvintet Es dur

ANTONÍN DVOŘÁK: Kvintet F Dur „ Americký“

VÁCLAV TROJAN: Dechový kvintet

FERENC FARKAS: Uherské tance ze 17.století

Prima Vista Quintet:

Martin Petr - hoboj

Michaela Petrová - flétna

Lukáš Böhm - klarinet

Aleš Janoušek - lesní roh

Marek Rothbauer - fagot

 

Dechový Prima Vista Quintet tvoří první hráči nástrojových skupin KSO a druhý hráč skupiny klarinetů. Soubor, který koncertoval po celé Evropě i za oceánem, uvede koncert Dechovým kvintetem Es dur Antonína Rejchy (1770 - 1836). Skladatel, který posledních třicet let svého života působil na pařížské konzervatoři, kde se stal nejdříve profesorem, posléze i ředitelem, byl rovněž významným hudebním teoretikem.Jeho spisy ovlivnily několik generací hudebních skladatelů a hudebních vědců v celé Evropě.

Kvintet Es dur patří k jeho nejznámějším dechovým kvintetům, kterých napsal čtyřiatřicet. Systematický katalog Rejchova díla zatím neexistuje, a to proto, že jeho rukopisy jsou rozesety po celé Evropě. Rejcha sice některým svým dílům přiděloval opusová čísla - dosáhl počtu 107 - ale činil tak nesystematicky a náhodně. Psal díla pro klavír, komorní hudbu, orchestrální hudbu, vokální hudbu, napsal i osm oper, ale ty nezískaly žádný větší ohlas ani oblibu. Z jeho tvorby se dodnes nejčastěji uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace.

 Následný Kvintet F dur vznikl úpravou původního Smyčcového kvartetu s přídomkem „Americký“, který Antonín Dvořák (1841 – 1904) napsal v létě 1893 během svého pobytu v americké obci Spillville.Trávil zde své první prázdniny v době působení na newyorské konzervatoři a v atmosféře vesnice osídlené potomky českých emigrantů uprostřed přírody vzniklo mimořádně radostné hudební dílo.

 „Americký“ je Smyčcový kvartet F dur je nazýván nejen proto, že vznikl na americké pevnině, ale i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Muzikologičtí odborníci vedou již více než sto let debaty, nakolik je kvartet „americký“ či „český“. Skladba představuje svérázné dílo, v mnohém odlišné od skladatelovy předchozí i následující komorní tvorby. Pro své melodické fantazie, ryzí muzikantství a odzbrojující bezprostřednost patří k nejhranějším komorním dílům světové hudby. Prima Vista Quintet provede třetí a čtvrtou větu.

 Poté zazní Dechový kvintet Václava Trojana (1907 - 1983), který byl skladatelem i umělcem širokého záběru. Učil hudbě, instrumentoval skladby druhých autorů, komponoval jazzovou hudbu, koncertoval a hrál k tanci i poslechu. Jako skladatel obsáhl široké spektrum žánrů - od tanečních písní přes filmovou a scénickou hudbu po hudbu vážnou a operní.

Velmi známá je jeho dětská opera s názvem Kolotoč, zkomponoval hudbu k řadě divadelních představení, například k TylověStranickému dudákovi či Shakespearově Snu noci svatojánské. Velmi populární se stala jeho hra se zpěvy s názvem Paní Marjánka, matka pluku. Ve filmové oblasti je jméno Václava Trojana spojeno zejména s animovanými filmy Jiřího Trnky.

 Koncert uzavřou Uherské tance ze 17. století Ference Farkase (1905 - 2000). Skladeb na téma uherských tanců napsal autor v kombinaci s různými nástroji celou řadu. Podle jeho slov hrají vmaďarské hudbě velmi důležitou úlohu lidové písně, ale starodávné tance jsou opomíjené. Vybral si proto tance ze 17. století, psané amatérskými autory v poměrně jednoduchém stylu a rozhodl se tyto melodie znovu oživit. „Opíral jsem se o ranou barokní harmonii a kontrapunkt a pokusil jsem se o vzpomínku na tu atmosféru provinčního maďarského baroka.“

Farkasovo dílo čítá více než sedm set opusových čísel. Psal hudbu rozličných žánrů, opery, baletní hudbu, muzikály, operety, orchestrální hudbu, koncerty, komorní a duchovní hudbu.

Zpět