Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Dvořákův karlovarský podzim - Zahajovací koncert

sobota, 15. září 2018
19:30

Grandhotel Pupp

Abonentní cyklus A

 

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM

Rezervovat vstupenky

ZAHAJOVACÍ KONCERT 184. KONCERTNÍ SEZONY KSO A 60. ROČNÍKU FESTIVALU DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM (A1)

ANTONÍN DVOŘÁK: Svatební košile op. 69

Lucie Kaňková – soprán

Martin Šrejma – tenor

Roman Hoza – bas

Český filharmonický sbor Brno

Petr Fiala - sbormistr

Jan Kučera - dirigent

Svatební košile Antonína Dvořáka (1841 - 1904) bude prvním dílem, kterým Karlovarský symfonický orchestr zahájí svou novou sezonu.

Skladatel obdržel v roce 1883 z Anglie výzvu, aby zkomponoval velké vokálně- instrumentální dílo, které by mohlo být uvedeno na hudebním festivalu v Birminghamu. Dvořák si po úvahách o tématu nakonec vybral baladu Svatební košile ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Dílo vzniklo v průběhu roku 1884 a hned v následujícím roce ho tiskem vydal renomovaný anglický nakladatelský dům Novello. V dopise příteli Aloisi Göblovi mimo jiné napsal: „Myslím (a budete vidět, že se neklamu), že dílo to veškeré mé skladby v každém ohledu předčí, ani Stabat nevyjímaje.“

Erbenova báseň vykazuje výraznou tematickou podobnost s baladou Lenora německého básníka Gottfrieda Augusta Bürgera. Dramatický děj básně s mnoha vyostřenými situaceminabízí mnohotvárné možnosti kontrastního hudebního vykreslení jednotlivých scén a charakteristik osob, čehož Dvořák využil s nevyčerpatelnou fantazií. Velkou inspirací mu byla strhující rytmičnost Erbenových veršů, ostatně již dříve vytvořil čtyři symfonické básně na Erbenovy verše. Dvořákovo zhudebněnípatří k vrcholům skladatelovy tvůrčí geniality. Dramatický výraz kantáty, mimořádně invenční melodika a svérázná rytmičnost splývá s verši v jedinečný celek.

Dialogy dívky a umrlce svěřil autor sólovému sopránu a tenoru, úlohu vypravěče sólovému barytonu a smíšenému sboru. Dílo přesně zachovává sled scén podle literární předlohy. V úvodním sopránovém monologu dívka vzpomíná na svého milého, který odešel do ciziny. Modlí se k Panně Marii za jeho návrat a v závěru vysloví rouhavou myšlenku, že pokud se její milý nevrátí, raději zemře. Za oknem světnice se objeví umrlec, který se vydává za dívčina milého a zve ji do svého domu. Následuje hrůzostrašná cesta noční krajinou, během níž umrlec postupně odhazuje předměty, které si dívka vzala s sebou: křížek, růženec a modlitební knížku. Dvojice doputuje na hřbitov, který umrlec dívce představuje jako svůj domov. Teprve zde dívka pochopí svůj omyl. Zachrání ji až omluvná modlitba k Panně Marii a první ranní paprsky

Před uvedením na birminghamském festivalu byla kantáta za řízení autora hrána dvakrát v Plzni, 28. a 29. března 1885. V Anglii pak 27. srpna téhož roku, s účastí čtyřsetčlenného sboru, stopadesátičlenného orchestru a Dvořáka za dirigentským pultem. Anglická premiéra se stala dalším triumfem pro Dvořákovu hudbu v zahraničí, následovala doslova smršť dalších provedení.

Český název díla „Svatební košile“ odkazuje ke starému lidovému zvyku, o němž se hovoří v textu - dívky před svatbou věnovaly svým nastávajícím vlastnoručně ušité svatební košile. Pro první provedení kantáty v Anglii byl zvolen odlišný název „The Spectre's Bride“ (Duchova nevěsta), který se při uvádění díla mimo české země vžil.

Lucie Kaňková je sólistkou švýcarského orchestru de Genève-Lancy. Absolventka Pražské konzervatoře a Hochschule der Künste Bern, pokračuje ve studiích na univerzitě v Luzernu a pražské HAMU. Je nositelkou mnoha cen z mezinárodních soutěží, takéřady cen z Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Vedle divadelních rolí, především na švýcarských scénách, vystupuje též koncertně a spolupracuje s předními českými orchestry.

Martin Šrejma je sólistou Národního divadla v Praze. Absolvent Pražské konzervatoře se během studií stal laureátem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2002 a 2004), v roce 2004 mu byla udělena také cena Národního divadla v Praze. Hostuje na dalších operních scénách, vystupuje též koncertně doma i v zahraničí. Často je zván k účinkování v kantátách, oratoriích a operách.

Roman Hoza je sólistou Národního divadla Brno a pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Absolvoval brněnskou JAMU, účastnil se mnoha stáží i pěveckých kurzů v zahraničí. Je laureátem řady mezinárodních soutěžívčetně Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2015. Má za sebou úspěšná vystoupení na významných hudebních festivalech. Pravidelně také vystupuje s českými soubory specializovanými na interpretaci staré hudby.

Český filharmonický sbor Brno patří k nejužší světové špičce. Velmi ceněný je především pro kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků. Sbor vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech, často koncertuje též doma. Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu zahraničních ocenění.

Petr Fiala, sbormistr, zakladatel a ředitel sboru, absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU, obory klavír, kompozice, dirigování. Je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje již padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, v roce 2017 pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v oboru hudba.

Koncert bude řídit šéfdirigent KSO, skladatel a klavírista Jan Kučera. Patří mezi nejvšestrannější české umělce. Obor dirigování vystudoval na Pražské konzervatoři, posléze na HAMU pod vedením Vladimíra Válka. Jako skladatel zasahuje do mnoha oblastí, tvoří kompozice symfonické, komorní i písňové a zároveň má na svém kontě přes třicet scénických hudeb k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén.

Od roku 2002 využíval Jan Kučera příležitostí, které mu jako svému asistentovi v SOČR nabízel tehdejší šéfdirigent Vladimír Válek. Jako dirigent spolupracuje s předními českými orchestry, s nimiž kromě klasického repertoáru natočil či veřejně realizoval více než sto symfonických děl soudobých českých či zahraničních autorů, často v premiéře. V letech 2008 - 2010 byl angažován jako dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Působí i na operní scéně. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě dirigoval Mirandolinu Bohuslava Martinů a Prokofjevovu operu Ohnivý anděl. Na Nové scéně Národního divadla v Praze nastudoval dvě krátké opery Dmitrije Šostakoviče - Antiformalistický jarmark/Orango a ve světové premiéře svoji komickou operu Rudá Marie, komponovanou na námět kultovního rozhlasového seriálu Rodinka Tlučhořových autorů Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. V lednu 2016 nastudoval ve Stavovském divadle operu La Cenerentola (Popelka) Gioacchina Rossiniho.

(zdroj ke Svatební košili - www.antonin-dvorak.cz)

Zpět