Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Ravel & Franck

středa, 24. leden 2018
19:30

Grandhotel Ambassador Národní dům

Abonentní cyklus A, Abonentní cyklus B

 

Martin Lebel - dirigent

lebel

Arta Arnicane – klavír

arnicane

RAVEL & FRANCK (ABO A3 + B3)

Rezervovat vstupenky

MAURICE RAVEL: Dafnis a Chloe, suita z baletu

MAURICE RAVEL: Koncert pro klavír a orchestr G dur

CÉSAR FRANCK: Symfonie d moll

Arta Arnicane – klavír

Martin Lebel – dirigent

Koncert s programem z děl francouzského a francouzsko-belgického skladatele uvede suita Dafnis a Chloévýznamného představitele impresionismu Maurice Ravela (1875 - 1937). Jde o suitu z hudby ke stejnojmennému baletu a jedná se o Ravelovo nejrozsáhlejší dílo. Hudbu si u Ravela objednal slavný ruský choreograf Sergej Ďagilev. Sám Ravel hudbu k baletu popsal jako „symphonie chorégraphique” - choreografickou symfonii a o partituře prohlásil, že „je vystavěna symfonicky podle velmi přísného tonálního plánu z malého počtu motivů, jejichž provedení zajišťuje také jeho homogennost...”

Hudba k baletu je považována za jedno z Ravelových nejlepších děl, s mimořádně svěžími harmoniemi typickými pro hudební impresionismus. Ze své hudby sestavil Ravel dvě suity, obě patří k nejkrásnějším dokladům jeho impresionistického mistrovství, překypujícího zářivými barvami, okouzlujícími zvukovými kombinacemi a pohodou. Populární je zejména druhá suita, kterou uzavírá pocitem štěstí naplněný společný tanec.

V následném Ravelově Koncertu pro klavir a orchestr G dur se představí vynikající lotyšská, ve Švýcarsku žijící klavíristka Arta Arnicane, která s KSO vystoupila již několikrát. Klavírní koncert je výrazně inspirovaný jazzovými postupy a harmoniemi. S jazzovou hudbou se Ravel setkal v roce 1928 na svém koncertním klavírním turné ve Spojených státech v roce 1928. Podle jeho slov je „jazz pro moderní skladatele velmi bohatou a životně důležitou inspirací”. Ravel chtěl po dokončení koncert dílo sám premiérově provést, ale nemoc a únava z přemíry práce - kromě jiného psal Klavírní koncert pro levou ruku - mu to znemožnily.

Koncert dedikoval klavíristce Marguerite Longové, která jej premiérově provedla 14. ledna 1932 v Paříži, Orchestre Lamoureux dirigoval Ravel. Premiéra byla velmi úspěšná a Ravel a Longová se pak vydali na turné po dvaceti evropských městech, kde bylo dílo přijímáno s velkým nadšením.

Vyvrcholením koncertu bude Symfonie d moll, nejslavnější dílo Césara Francka (1822 - 1890). Jde o jeho jedinou symfonii a je také jedním z jeho posledních děl. V době, kdy Franck symfonii psal, byla tato hudební forma ve Francii velmi vzácná, byla považovaná za doménu německé hudby. Autor se pro tuto formu rozhodl pravděpodobně po velkém úspěchu svých Symfonických variací pro klavír.

Symfonie d moll dnes patří k nejhranějším a závažností svého obsahového sdělení nejnaléhavějším dílům světové orchestrální literatury. Zprvu se však skladba navzdory imponující technické a formální dokonalosti nesetkala s úspěchem, věhlas získala až časem.

Svou symfonii Franck dokončil v šestašedesáti letech, premiéru měla rok před autorovou smrtí, 17. února 1899 na Pařížské konzervatoři.

Mimořádně nadaná klavíristka Arta Arnicane se klavíru věnuje už od svých čtyřech let, později studovala na univerzitách v Moskvě a Rize, na Královské konzervatoři ve Skotsku, Lotyšské hudební akademii a na Univerzitě umění v Curychu pod vedením profesora Homera Francescha. Francesch, Norma Fisher a Sergej Osokin v Rize jsou podle klavíristky učitelé, kteří měli pro její klavírní kariéru zásadní význam.

Arta Arnicane vyhrála řadu cen na mezinárodních soutěžích, mimo jiné je laureátkou Pražského jara z roku 2011. Má rozsáhlý repertoár, svou interpretací Mozartových klavírních koncertů a děl impresionistů vždy získala na soutěžích zvláštní ocenění. Vystupuje po celém světě jako sólistka nebo s komorními soubory.

Karlovarský symfonický orchestr bude řídit čestný šéfdirigent KSO Martin Lebel. Absolvent Národní konzervatoře v Paříži v oborech kompozice a dirigování byl prvním francouzským dirigentem, který v roce 2003 získal první cenu v dirigování na mezinárodní Prokofjevově soutěži v Petrohradu. Od roku 2003 dirigoval mnoho francouzských i zahraničních orchestrů v Evropě a také v Jižní Americe, v České republice pak vedle Karlovarského symfonického orchestru spolupracoval s řadou předních orchestrů. Pravidelně vede mistrovské kurzy na Pařížské konzervatoři a trvale řídí L´Orchestre de Bretagne. Od září 2013 je hudebním ředitelem Filharmonického orchestru v Montevideu.

Martin Lebel je všeobecně respektovaný dirigent jak v rámci Francie, tak mimo ni. Ovládá rozsáhlý symfonický reperetoár, velké zkušenosti má rovněž jako operní dirigent. Jako významný představitel evropské a světové kultury s mimořádnými zásluhami o mezinárodní věhlas města Karlovy Vary byl Martin Lebel v roce 2014 oceněn udělením čestného občanství města Karlovy Vary. Poté, co odešel po čtyřletém působení u KSO z pozice šéfdirigenta, stal se čestným šéfdirigentem a s KSO dále pravidelně spolupracuje.

Zpět