Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Dvořákův karlovarský podzim - Wagner & Liszt & Dvořák

středa, 20. září 2017
19:30

Lázně III

Mimořádné koncerty

 

Ivo Kahánek

sólista

Florian Merz

sólista

Rezervovat vstupenky

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM - WAGNER & LISZT & DVOŘÁK (M1)

RICHARD WAGNER: Rienzi, předehra

FERENC LISZT: Klavírní koncert č. 2 A dur S. 125

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 4 d moll op. 13

Ivo Kahánek – klavír

Florian Merz – dirigent

Koncert uvede předehra k opeře Rienzi hudebního velikána Richarda Wagnera (1813 - 1883). Je to Wagnerova raná opera, která měla zásadní vliv na skladatelovu profilaci. Wagner se tímto dílem doslova přes noc zapsal do povědomí německého publika a z neznámého skladatele se stala záhy respektovaná osobnost. Premiéru měla opera dne 20. října 1842 v Drážďanech v Královském divadle, v českých zemích v Praze v roce 1859.

Svou koncepcí hudebního dramatu Wagner předurčil hudební estetiku mnoha národních škol, včetně české. Jeho hudebně dramatické principy uplatnil v českém prostředí například Bedřich Smetana, Wagner byl rovněž jedním ze skladatelů, jejichž částečný vliv byl patrný na směru, kterým se vydal Antonín Dvořák.

Mezi Wagnerova nejznámější díla patří opery Rienzi, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, operní tetralogie Prsten Nibelungův a jeho poslední opera Parsifal.

Poté se představí v Klavírním koncertu č. 2 A dur  Ference Liszta (1811 - 1886) vynikající klavírista Ivo Kahánek. Klavírní virtuóz Liszt byl tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře a mnohé jeho skladby patří v klavírním repertoáru mezi nejnáročnější. Liszt pro klavír zkomponoval mnoho skladeb, ryze klavírní koncerty napsal dva. Na Druhém klavírním koncertě začal poprvé pracovat již v roce 1839 1840. Dokončoval jej o deset let později, ale jeho finální revize, tak jak ji známe dnes, pochází až z roku 1861.

Druhý koncert je oproti prvnímu co se formy týče ještě odvážnější, s novými a zajímavými kompozičními prvky. Svým charakterem by se dílo, kdy je na rozdíl od zvyklostí jednovětou skladbou, dalo označit jako „symfonická báseň s klavírem“. Sám skladatel toto dílo původně označoval jako Concerto symphonique. Společně s názvem se snažil převzít i ideu tohoto označení, tj., že skladatel využívá rozmanitá témata, která však pocházejí z jednoho motivického zdroje.

Vyvrcholením koncertu bude Symfonie č. 4 d moll Antonína Dvořáka (1841 1904), která je prvním dílem nového období autorova hudebního vyjadřování. Po období, kdy na něj měla velký vliv tvorba německých novoromantiků, postupně vykrystalizovával Dvořákův osobitý kompoziční sloh. Skladatel se odkláněl od "nekonečných" melodií ke stručnější a periodičtější tematické práci i pečlivější selekcí hudebního materiálu a jeho formálního uspořádání v rámci jednotlivých vět. Také v instrumentaci docházelo k odklonu od wagnerovsky zahuštěné partitury k prostšímu, ale plastičtějšímu výrazu a jasnějšímu zvuku. Nejvýrazněji se projevuje tato změna v obou krajních větách, které se vyznačují rázným, energickým charakterem a zároveň přinášejí typický znak Dvořákovy pozdější zralé tvorby - umění kontrastu.

Symfonie byla dokončena v březnu 1874 a již 25. května byla její třetí věta uvedena v Novoměstském divadle pod taktovkou Bedřicha Smetany. Celá symfonie se dočkala premiéry až o osmnáct let později v rámci jednoho z koncertů "na rozloučenou", které Dvořák uspořádal před svým odjezdem do Spojených států.

Přední český klavírista Ivo Kahánek je interpretem nevšední emocionální síly a hloubky. Získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a mnohými je považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

Ivo Kahánek se v roce 2004 stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, již jako držitel mnoha ocenění z tuzemských i mezinárodních významných soutěží. V srpnu 2007 vystoupil na pozvání Symfonického orchestru BBC na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 „Inkantace“ Bohuslava Martinů. Koncert živě přenášela televize BBC, rádio BBC a stanice Vltava.

Ivo Kahánek vystupuje a spolupracuje s řadou prestižních orchestrů českých i zahraničních, vystupuje rovněž na mnoha mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. V roce 2014 si jej k vystoupení s Berlínskou filharmonií vybral Sir Simon Rattle, následoval nadšený ohlas odborné kritiky i široké veřejnosti.

V roce 2007 podepsal exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Supraphon Music a od té doby nahrál celkem devět CD s díly Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina, Miloslava Kabeláče, Jeana Francaixe, Jacquesa Iberta aj. Jeho album (Janáček-Martinů-Kabeláč) získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech. Jeho zatím poslední sólová deska je věnována Fryderyku Chopinovi (Sonáta h-moll, Scherza).

Karlovarský symfonický orchestr bude řídit německý dirigent Florian Merz. Již jako patnáctiletý - před počátkem svých studií na Vysoké hudební škole ve Vídni - založil filharmonii Klassische Philharmonie Düsseldorf, se kterou až do roku 1993 kromě pravidelných symfonických koncertů uvedl také osmnáct operních produkcí. Během studií převzal umělecké vedení sboru Vídeňských Mozartových sólistů, s nimiž v letech 1985 až 1988 koncertoval v celém Rakousku, včetně renomovaných festivalů.

Od sezony 1991/92 dodnes je Merz generálním hudebním ředitelem Chursächsische Philharmonie v Bad Elsteru, se kterou se specializoval na praxi historického provedení děl s původními nástroji z doby baroka, klasicismu a romantismu. Kromě koncertních vystoupení orchestru zde pravidelně řídí také produkce hudebního divadla. K jeho působení v České republice patří opakované hostování ve Státní opeře Praha při dirigování italských oper období bel canta, v letech 1994 - 1999 byl Florian Merz trvalým hostujícím dirigentem Plzeňské filharmonie (1994-99).

Pravidelně nahrává s předními německými orchestry. Florian Merz jako host dirigoval více než šedesát orchestrů v téměř všech evropských zemích, v Brazílii, Mexiku a ve Spojených státech.

Zpět