Aktuální koncerty

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

HOFFMEISTER & NIELSEN & DVOŘÁK

pátek, 10. březen 2017
19:30

Grandhotel Ambassador Národní dům

Mimořádné koncerty,  

 

Natalia Golubi

sólista

Marion Saumon

sólista

Markus Hallikainen

sólista

Kissoczy Marc

dirigent

Rezervovat vstupenky

KONCERT ABSOLVENTŮ VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU ŠKOLOU UMĚNÍ V CURYCHU

FRANZ ANTON HOFFMEISTER: Koncert pro violu a orchestr D dur

CARL NIELSEN: Koncert pro flétnu a orchestr CNW 42

ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104, B. 191

Natalia Golubi (Moldávie) - viola

Marion Saumon (Francie) - flétna

Markus Hallikainen (Finsko) - violoncello

Marc Kissoczy (Kanada) – dirigent

Koncert je pokračující spoluprací KSO s Vysokou školou umění v Curychu a jako sólisté se pod uměleckým vedením a taktovkou dirigenta Marca Kissoczyho představí absolventi a studenti této školy.

Nejprve to bude hráčka na violu Natalia Golubi v Koncertu pro violu a orchestr D dur německého skladatele a nakladatele Franze Antona Hoffmeistera (1754 – 1812). Tento koncert zní dodnes často z koncertních pódií a je povinnou skladbou pro uchazeče o místo v profesionálních orchestrech. Kromě violy je Hoffmeisterova hudba dnes rovněž na standardním repertoáru flétnistů a klarinetistů. Hoffmeister byl velmi plodným autorem, napsal devět oper, takřka sedmdesát symfonií, dvaačtyřicet smyčcových kvartetů, mnoho serenád, instrumentálních koncertů a bezpočet skladeb kormorní hudby ve všech myslitelných obsazeních, jakož i světské i duchovní vokální skladby.

Skladatel byl rovněž úspěšným nakladatelem, vedle svých vlastních skladeb publikoval také díla Haydnova, Mozartova a Beethovenova. Mozart, který byl jeho osobním přítelem, věnoval Hoffmeisterovi Smyčcový kvartet č. 20, přezdívaný Hoffmeisterův kvartet.

Dále se představí flétnistka Marion Saumon v Koncertu pro flétnu a orchestr, který napsal byl dánský dirigent, houslista a skladatel období romantismu Carl August Nielsen (1865 - 1931), nejznámější a jedna z nejdůležitějších osobností dánské hudby.

Nielsen je známý především svými šesti symfoniemi, výjimečné a známé jsou i jeho sólové koncerty pro housle, klarineta flétnu a další skladby. Jeho dílo je obsáhlé, vedle symfonií napsal rovněž dvě opery a řadu skladeb komorní hudby, kantáty, sólové koncerty i mnoho písní.

Koncert pro flétnu z roku 1926 měl měl premiéru v Paříži 21. října téhož roku a byl velmi dobře přijat. Nielsen nestihl kvůli zdravotním potížím koncert dokončit tak, jak plánoval, proto pro pařížské provedení napsal provizorní závěr skladby. Skladbu pak revidoval a kompletní verze zazněla poprvé v Kodani 25. ledna 1927. Flétnový koncert se stal součástí světového repertoáru.

V závěrečném Koncertu pro violoncello a orchestr h moll Antonína Dvořáka (1841 - 1904), vystoupí jako sólista violoncellista Markus Hallikainen. Koncert patří k nejkrásnějším koncertům světové violoncellové literatury. Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob, inspiroval k napsání koncertu český violoncellista Hanuš Wihan (1855-1920), pozdější člen slavného Českého kvarteta, a jemu Dvořák také koncert věnoval. Paradoxně však koncert poprvé neprovedl Wihan, ale anglický umělec Leo Stern (1862-1904). Mezi oběma Čechy došlo totiž ke konfliktu - Wihan sice radil Dvořákovi, jak stylizovat violoncellový part, ale skladatel nesouhlasil s tím, jak příliš volně si Wihan upravil sólový hlas, k němuž připojil vlastní kadenci. Zato Stern, který se sám Dvořákovi k premiérovému provedení nabídl, respektoval v průběhu dvoutýdenního studia sólového partu v Praze a na Vysoké autorovo pojetí. 19. března 1896 se pak v Londýně dočkal velkého uznání. Stern následně hrál sólový part i při prvním provedení díla v Praze 11. dubna 1896.

Vysoká škola umění v Curychu patří k největším vysokým uměleckým školám v Evropě. Nabízí širokou škálu studijních možností v oblasti vzdělávání, designu, filmu, umění a médií, tance, divadla a hudby. Škola spolupracuje s uměleckými školami a institucemi po celém světě. S KSO spolupracuje Hudební fakulta školy již řadu let.

Natalia Golubi, rodačka z Moldávie, získávala vzdělání na několika hudebních školách, v letech 2010 - 2012 studovala na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského, od roku 2012 studuje na Vysoké škole umění v Curychu. Absolvovala řadu mistrovských kurzů, je lauerátkou cen z mezinárodních soutěží, věnuje se též komorní hudbě.

Marion Saumon studovala na konzervatoři à Rayonement Régional de ParisOd roku 2012 studovala na Vysoké škole umění, v roce 2015 získala bakalářský titul a pokračuje ve studiích v oboru "sólové vystupování". Je laureátkou několika mezinárodních soutěží, vystupovala na festivalech.

Markus Hallikainen, rodák z Finska, hraje na violoncello od pěti let, vzdělání získal na Akademii Jeana Sibelia v Helsinkách. Na Vysoké škole umění studuje obor sólista, studoval zde také barokní violoncello a barokní komorní hudbu. Je laureátem mezinárodních soutěží, vystupoval se studentskými i profesionálními orchestry, rovněž na řadě festivalů. Je aktivní i v dalších oblastech klasické hudby, vystupoval na festivalu moderní hudby, spolupracuje s mladými skladateli.

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Marc Kissoczy, který působí na Hudební vysoké škole v Curychu od roku 1996. Od roku 2005 je profesorem orchestrálního dirigování. Vystudoval hru na housle a posléze obor dirigování. Na kontě má velké množství koncertů, stejně tak i řadu rozhlasových a televizních nahrávek se symfonickými orchestry v Evropě, Asii a Americe. V letech 2002 - 2010 působil jako umělecký ředitel a šéfdirigent souboru Camerata Zürich. Od roku 2011 vyučuje dirigování také na Conservatorio della Svizzera Italiana.

Zpět