Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Velikonoční koncert

čtvrtek, 24. březen 2016
19:30

Grandhotel Pupp

Abonentní cyklus A, Abonentní cyklus B

 

Kristýna Vylíčilová

solista

Štěpánka Pučálková

solista

Richard Samek

solista

David Nykl

solista

Martin Lebel

dirigent

Rezervovat vstupenky

VELIKONOČNÍ KONCERT (ABO A10 + B10)

ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat Mater, kantáta, op. 58
1. Stabat mater dolorosa (Andante con moto)
2. Qui est homo (Andante sostenuto)
3. Eja mater (Andante con moto)
4. Fac, ut ardeat cor meum, (Largo)
5. Tui nati vulnerati, (Andante con moto, quasi allegretto)
6. Fac me vere, tecum flere, (Andante con moto)
7. Virgo virginum, (Largo)
8. Fac ut portem Christi mortem, (Larghetto)
9. Inflammatus, (Andante maestoso)
10. Quando corpus morietur, (Andante con moto)

Kristýna Vylíčilová - soprán
Štěpánka Pučálková - alt
Richard Samek - tenor
David Nykl - bas
Pěvecké sbory: Polyphonic Choir Inspiratum (Rusko), Karlovarský pěvecký sbor, Pražští pěvci
Dirigent Martin Lebel

Oratorium Stabat Mater složil Antonín Dvořák (1841 - 1904), jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a světově nejproslulejší a nejhranější český skladatel vůbec, na středověký text františkánského mnicha Jacopone da Todiho. Text líčí biblickou scénu ukřižování Krista z jiného úhlu - z pohledu matky, které na kříži umírá její syn. Dvořákovo Stabat mater je mimořádně sugestivním zhudebněním tohoto textu, ale také nadčasovou, všeplatnou výpovědí o lidském zármutku a naději. V řadě autorových skladeb je prvním výrazným dokladem autorovy zbožnosti. I při své monumentalitě zůstává Stabat mater hudbou lidsky prostou a plnou pokory. Přestože literární podklad oratoria vypovídá o stinných stránkách lidského života, celkové vyznění díla - a to je pro Dvořáka charakteristické - je spíše pozitivní.
Jako podnět k práci na oratoriu Stabat mater bývá obvykle uváděno úmrtí tří Dvořákových dětí. Není zcela jisté, zda tento tradiční výklad odráží skutečnost v plné šíři. Skladatel vytvořil první podobu díla v roce 1870, s odstupem půl roku po úmrtí prvního z dětí, dcery Josefy, která zemřela pouhé dva dny po svém narození. Dílo mělo ve své původní podobě jen sedm vět a pouze klavírní doprovod, lze je nicméně považovat za plnohodnotnou kompozici. Je možné, že nebýt úmrtí dalších dvou dětí, k nimž došlo v následujícím roce, Dvořák by se k přepracování díla již nevracel. Po smrti dcery Růženy a následně prvorozeného syna Otakara upravil Dvořák dílo do podoby, jak jej známe dnes - přikomponoval věty č. 5 - 7 a původní klavírní doprovod instrumentoval pro orchestr. Dílo dokončil v listopadu 1877. Premiéru mělo 23. prosince 1880 v Praze.
Sopranistka Kristýna Vylíčilová je absolventkou brněnské konzervatoře a Vysoké školy múzických umení v Bratislavě. Pěvecké umění rozvíjela na řadě mistrovských pěveckých kurzů, mimo jiné i v Karlových Varech. Je laureátkou různých pěveckých soutěží, spolupracuje s několika tuzemskými operními scénami, kromě divadelních vystoupení se věnuje bohaté koncertní činnosti s rozličnými soubory, s nimiž uvedla již mnohá stěžejní díla duchovní vokálně instrumentální literatury.
Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková studovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, studia završila na Univerzitě Mozarteum v Salcburku. Představila se v řadě produkcí salcburské Univerzity Mozarteum a Landestheater Salzburg, účinkovala rovněž ve Slovenském národním divadle v Bratislavě a v Landestheater Bregenz. Od roku 2014 hostuje ve Státní opeře v Praze. Pravidelně koncertuje v Čechách, Rakousku a Německu.
Tenorista Richard Samek absolvoval obor operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je laureátem řady mezinárodních soutěží, včetně Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. V roce 2006 debutoval na jevišti Národního divadla v Brně. V současné době je stálým hostem operního souboru Národního divadla v Praze. Pravidelně vystupuje rovněž na řadě dalších tuzemských operních scén. Hostoval také v zahraničí, v současné době je ve stálém angažmá ve Státní opeře v Drážďanech. Spolupracuje s významnými komorními a symfonickými orchestry doma i v zahraničí, pravidelně vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech.
Basista David Nykl absolvoval Pražskou konzervatoř, ve studiu operního zpěvu pokračuje soukromě. S úspěchem se zúčastnil několika mezinárodních pěveckých soutěží, je laureátem Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Již v průběhu studií vystoupil ve Státní opeře Praha, vystupuje ve Stavovském divadle v Praze. Je sólistou Národního divadla Brno, pravidelným hostem v Národním divadle v Praze a v v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Spolupracoval s mnoha významnými dirigenty a účastnil se řady prestižních mezinárodních festivalů.
Pro provedení díla se spojili členové ze tří pěveckých sborů, kteří vytvořili více než šedesátičlenné těleso. Polyfonický sbor Inspiratum založili v roce 1987 absolventi Moskevské konzervatoře, sbor tvořili studenti a studentky mnoha fakult Moskevské pedagogické státní univerzity. Sbor vystupoval doma i v zahraničí, do repertoáru sboru se vedle duchovních a světských ruských hudebních děl dostala postupně i velká díla světových autorů, např. Bacha, Telemanna, Verdiho, Brahmse, Dvořáka. V roce 2001 sbor ukončil činnost, znovu obnoven byl po deseti letech. od té doby se zúčastnil řady hudebních festivalů doma i v Evropě. Uměleckým vedoucím a dirigentem je zakladatel Oleg Kuzněcov.
Karlovarský pěvecký sbor založil v lednu 1961 dirigent KSO Josef Hercl s jasnou koncepcí spolupráce s orchestrem. Hercl vedl sbor až do roku 1991. Repertoár sboru je od samého počátku bohatý - lidové i umělé písně, a capella skladby, operní sbory, oratoria, kantáty, mše. Stálicí v repertoáru je od roku 1965 každoročně uváděná Rybova Česká mše vánoční. Vedle spolupráce s KSO se sbor věnuje i vlastní koncertní činnosti. Během několika desetiletí se sbor účastnil mnohých pěveckých soutěží, přehlídek a koncertních vystoupení u nás i v zahraničí. Od počátku roku 2013 stojí v čele sboru dirigent, pedagog a všestranný umělec Jan Rezek.
Sbor Pražští pěvci založil v roce 1992 sbormistr Stanislav Mistr. Sbor se věnuje především moderní vážné hudbě, připravuje premiéry a rozhlasové nahrávky soudobých skladatelů, získal osm prvenství v mezinárodních soutěžích pěveckých sborů. Pražští pěvci hostovali v několika zemích Evropy a v USA a účastní se významných mezinárodních festivalů. V poslední době též spolupracuje s Pražským filmovým orchestrem na projektech filmové hudby.
Karlovarský symfonický orchestr bude řídit čestný šéfdirigent KSO Martin Lebel. Absolvent Národní konzervatoře v Paříži v oborech kompozice a dirigování byl prvním francouzským dirigentem, který vroce 2003 získal první cenu v dirigování na mezinárodní Prokofjevově soutěži v Petrohradu. Od roku 2003 dirigoval mnoho francouzských i zahraničních orchestrů v Evropě a také v Jižní Americe, v České republice pak vedle Karlovarského symfonického orchestru spolupracoval s řadou předních orchestrů. Pravidelně vede mistrovské kurzy na Pařížské konzervatoři a trvale řídí L´Orchestre de Bretagne. Od září 2013 je hudebním ředitelem Filharmonického orchestru v Montevideu.
Martin Lebel je všeobecně respektovaný dirigent jak v rámci Francie, tak mimo ni. Ovládá rozsáhlý symfonický reperetoár, velké zkušenosti má rovněž jako operní dirigent. Jako významný představitel evropské a světové kultury s mimořádnými zásluhami o mezinárodní věhlas města Karlovy Vary byl Martin Lebel v roce 2014 oceněn udělením čestného občanství města Karlovy Vary. Poté, co odešel po čtyřletém působení u KSO z pozice šéfdirigenta, stal se čestným šéfdirigentem a s KSO dále pravidelně spolupracuje.

Zpět