Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Symfonický koncert KSO

čtvrtek, 3. březen 2016
19:30

Lázně III Karlovy Vary

Abonentní cyklus B

 

Karolína Františová

solista

Jan Mikoláš

dirigent

Rezervovat vstupenky

SYMFONICKÝ KONCERT KSO (ABO B9)

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Kouzelná flétna, předehra

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 5

Karolína Františová - klavír

Dirigent Jan Mikoláš 

Koncert uvede předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791). Předehru ke své poslední opeře dokončil jen pár dní před premiérou, která se uskutečnila ve Vídni 30. září roku 1791 v tehdy předměstském divadle Na Vídeňce, pouhé tři měsíce před Mozartovou smrtí. Vzápětí se opera plná hravé fantazie stala obrovským divadelním hitem a dodnes jde o jedno z nejhranějších děl světového operního repertoáru.

Poté zazní Klavírní koncert č. 1 b moll Petra Iljiče Čajkovského (1840 - 1893), jednoho z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů. Koncert je obecně známý především díky svému velkolepému úvodu s táhlou, klenutou melodii. Čajkovskij koncert zkomponoval v letech 1874 - 1875 na popud velkého klavíristy Nikolaje Grigorjeviče Rubinsteina. Ten ale dílo nepochopil, skladbu ostře zkritizoval a odmítl ji. Poté, co koncert slavil triumfální přijetí v americkém Bostonu, kde jej provedl německý klavírní virtuóz Hanz von Büllow, Rubinstein uznal, že se mýlil. Koncert nastudoval a provedl na světové výstavě v Paříži v roce 1878. Od té doby slavný koncert hrál ještě mnohokrát a ve své době byl podle kritiků jeho nejlepším interpretem.

Koncert vyvrcholí Symfonií č. 5 d moll ruského skladatele a klavíristy Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče (1906 – 1975), jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Skladatel zprvu tvořil díla avantgardního ražení, postupně se však setkal s tvrdou kritikou sovětského režimu, a to jak ve 30. letech, tak po roce 1948.

Pátou symfonii napsal poté, co se setkal s nepřízní mocných a záměrně zjednodušil hudební řeč a zdůraznil rozvitou melodiku. Podle autora je toto dílo obrazem člověka, který se od strastí a vnitřních krizí prodere ke světlu pozitivního prožitku. Premiéru měla symfonie 21. listopadu 1937 v provedení Leningradského symfonického orchestru, setkala se s obrovským úspěchem, ovace trvaly přes půl hodiny.

Jako sólistka se představí mladá talentovaná klavíristka Karolína Františová, jež pochází z hudební rodiny. Na klavír začala hrát v pěti letech v ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech. S orchestrem vystupovala poprvé v deseti letech. Studuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Accademia Pianistica Internazionale v Imole. Je laureátkou řady mezinárodních soutěží. S KSO klavíristka již vystupovala. V současnosti se věnuje vedle sólové dráhy také komornímu projektu Trio Boemo.

Koncert bude řídit dirigent Jan Mikoláš. Vystudoval hru na violu na plzeňské konzervatoři. V sedmnácti letech byl přijat na brněnskou JAMU ke studiu oboru dirigování orchestru. Tento obor studoval rovněž na Pražské konzervatoři a pražské HAMU. Vzdělání si rozšířil na mistrovských dirigentských kurzech ve Vídni. Jan Mikoláš dirigoval řadu orchestrů u nás i v zahraničí, pravidelně spolupracuje s KSO.

Zpět