Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat

Koncerty

Symfonický koncert KSO - Dirigentský masterclass

pátek, 22. leden 2016
19:30

Lázně III Karlovy Vary

Mimořádné koncerty

 

Moritz Schneidewendt

solista

Nicolas Pasquet

solista

Rezervovat vstupenky

SYMFONICKÝ KONCERT KSO - DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU HUDEBNÍ ŠKOLOU VE VÝMARU (M7)

BEDŘICH SMETANA: Z českých luhů a hájů

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfonie č. 3 a moll "Skotská"

Vedoucí projektu a umělecký garant Nicolas Pasquet

Koncert, který je pokračováním úspěšné spolupráce KSO s Vysokou hudební školou ve Výmaru, zahájí symfonická báseň Z českých luhů a hájů, čtvrtá v pořadí cyklu Má vlast hudebního skladatele období romantismu Bedřicha Smetany (1824 - 1884). Tvorba jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů je neodmyslitelně spjata s budováním samostatné české hudební kultury.

K napsání cyklu Má vlast, tvořeného šesti symfonickými básněmi, inspirovala Bedřicha Smetanu česká historie, legendy a krajina. Dílo vzniklo na pozadí dozvuků českého národního obrození a přestože jej zpočátku část české veřejnosti za své nepřijala, stalo se z něj postupně jedno z vrcholných děl české klasické hudby.

Skladba Z českých luhů a hájů představuje oslavu české krajiny a byla inspirována krajinou kolem Jabkenic, kde Smetana v době psaní skladby v roce 1875 pobýval v domě své dcery.

Následný Koncert pro klarinet a orchestr A dur klasicistního hudebního skladatele, klavírního virtuosa a hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791) patří k nejznámějším skladbám pro tento nástroj. Geniální skladatel jej zkomponoval v roce 1791, jde o jedno z jeho posledních děl.

Traduje se, že Mozartův přítel, klarinetista Anton Stadler, zavřel skladatele do kůlny, dokud mu onen koncert nezkomponuje. Aby svého přítele neztratil, Mozart koncert napsal a několik dní poté, při psaní Requiem, zemřel. Tento koncert je důkazem, že Mozart i těsně před svou smrtí byl v plné autorské síle, která zanechala všem klarinetistům celého světa skvělé dílo. Anton Stadler koncert premiérově provedl v Praze 16. října 1791.

Mozartovo dílo, zahrnující 626 děl světského i duchovního charakteru, uspořádal roku 1862 do souborného katalogu rakouský botanik, muzikolog, spisovatel, skladatel, editor a milovník Mozartovy hudby Ludwig Alois Ferdinand rytíř von Köchel. Každé z děl je tak označeno zkratkou KV, což znamená Köchelverzeichnis - Köchelův seznam, a příslušným číslem. Mozartova orchestrální díla tvoří jednu z nejrozsáhlejších oblastí jeho tvorby.

Na závěr zazní Symfonie č. 3 a moll „Skotská“ Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 - 1847). Ke složení symfonie inspirovala jednoho z nejvýznamnějších německých romantických skladatelů návštěva Skotska v roce 1829, dokončil ji ale až o řadu let později, v roce 1842.

Ve Velké Británii zažíval Mendelssohn veliké úspěchy, dirigoval a hrál na mnoha veřejných i soukromých koncertech. Při následujících návštěvách Británie, kterých bylo celkem deset, se setkal s královnou Viktorií a jejím hudbymilovným manželem princem Albertem, oba se záhy stali jeho obdivovateli. Právě královně Viktorii skladatel "Skotskou" symfonii, své nejbaladičtější a nejvyzrálejší dílo, dedikoval. Premiérově symfonie zazněla 3. března 1842 v lipském Gewandhausu.

Ačkoliv jde o poslední z pětice „velkých“ symfonií, které Mendelssohn zkomponoval, byla symfonie publikována jako třetí, proto je známá jako Symfonie č. 3.

Mendelssohn komponoval své první symfonie už v raném mládí. I když se tato díla ještě dnes čas od času objevují na koncertních pódiích, z Mendelssohnova tvůrčího odkazu je uváděna především pětice jeho „velkých“ symfonií. Jeho prvních dvanáct smyčcových symfonií nemělo opusová čísla.

Skladatel byl hluboce ovlivněn hudbou Johanna Sebastiana Bacha, velmi se zajímal také o hudbu Franze Schuberta. Přes svůj krátký život - dožil se osmatřiceti let - složil stojedenadvacet děl. Mimo Německo dosáhl Mendelssohn obrovské popularity zvláště ve Velké Británii, kde dodnes zůstává velmi oblíbeným autorem klasické hudby. Hlavním znakem jeho tvorby je něha, úsměvnost, klid a neobyčejná melodická vynalézavost.

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Nicolás Pasquet, který působí jako profesor dirigování na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru. V rodném Montevideu v Uruguayi studoval housle a dirigování, studia dokončil v Německu. Od roku 1981 působil jako dirigent s orchestry ve své rodné zemi. V roce 1987 získal první místo v mezinárodní dirigentské soutěži ve francouzském Besanconu. Pracoval s mnoha renomovanými orchestry v Německu i v zahraničí, jako šéfdirigent působil u orchestrů v Německu a Maďarsku. S různými orchestry vystupoval v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i Africe. Profesorem na výmarské škole byl jmenován v roce 1994.

Zpět